Huittisten sote-keskukselle tulossa pitkä vuokrasopimus – Myös Jokirannan toimintakeskukselle ja Kaarirannalle pitkät sopimukset

Hyvinvointialue on kiinnostunut tekemään pitkän vuokrasopimuksen Huittisten sote-keskukseen.

Huittisten kaupunginhallitus pääsi vielä ennen kesälomia käsittelemään Satakunnan hyvinvointialueen ehdotusta niistä kiinteistöistä, joihin se on kiinnostunut tekemään pidempiaikaisen vuokrasopimuksen.

Kuntien ja hyvinvointialueiden väliset siirtymäkauden vuokrasopimukset ovat voimassa vuoden 2025 loppuun ja tämän jälkeen hyvinvointialueilla on optio pidentää sopimuksia vielä vuodella.

Kiinteistöjen vuokrahinnat on määritelty valtioneuvoston asetuksella tai hyvinvointialueen ja kunnan keskinäisellä sopimuksella, jossa hintana käytettiin kunnan nykyistä sisäistä bruttovuokraa.

Siirtymäajan jälkeen hyvinvointialueelle vuokrattavat pääosin käyttötarkoitukseltaan sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön vuokrattavat kiinteistöt tulee yhtiöittää.

Huittisten kaupunki on neuvotellut hyvinvointialueen edustajien kanssa vuokrattavista kiinteistöistä talven ja alkukevään aikana kolmeen otteeseen.

Vuokrattavien tilojen tarpeen pohjana on käytetty aluevaltuuston joulukuussa hyväksymää palveluverkkosuunnitelmaa.

Monen kiinteistön tulevaisuus kysymysmerkki

Palveluverkon karsiminen vaikuttaa Huittisiin niin, että hyvinvointialueen ei ole tarpeen jatkaa Kuninkaisten palvelukeskuksen, Kuninkaisten vanhainkodin, Selvinlinnan ja kaupungintalon perusturvan toimiston sote-tilojen vuokraamista.

Näiden vuokrasopimukset päättyvät vuoden 2025 loppuun, kaupungintalolla olevan perusturvan toimiston mahdollisesti jo aiemmin.

Kolmeen sote-kiinteistöön hyvinvointialue on halukas tekemään pidempiaikaisen vuokrasopimuksen. Huittisten sote-keskuksen eli terveyskeskuksen uudemman osan hyvinvointialue haluaa tässä vaiheessa vuokrata määräaikaisesti 10 vuodeksi. Tämän jälkeen vuokrasopimus jatkuisi toistaiseksi voimassa olevana, 6 kuukauden irtisanomisajalla.

Sote-keskuksen pääomavuokraa lasketaan 20 prosentilla ja ylläpitokustannukset laskutetaan edellisen vuoden toteuman mukaisesti.

Rakennuksen investointitarpeet on huomioitu sopimuksessa.

Jokirannan toimintakeskuksesta ja Kaarirannan A ja ryhmäkodeista hyvinvointialue haluaa tehdä viiden vuoden mittaiset määräaikaiset vuokrasopimukset.

Myös näissä rakennuksissa vuokrasopimus jatkuu tämän jälkeen toistaiseksi voimassa olevana.

Jokirannan toimintakeskuksen pääomavuokraa lasketaan 20 prosenttia.

Tavoite on, että uusittavat vuokrasopimukset tulevat voimaan jo ensi vuoden alusta.

Uusi paloasema 2027

Koulujen oppilashuoltotilojen, Huittisten paloaseman, Vampulan VPK:n, Annalan ja Meijerin osalta vuokrasopimukset jatkuvat ennallaan ja hyvinvointialue ilmoittaa erikseen optiovuoden käyttämisestä.

Hyvinvointialueella on suunnitelma rakennuttaa Huittisiin uusi paloasema siten, että se olisi valmis vuonna 2027 ja nykyisestä paloasemasta luovuttaisiin vuonna 2028.

Hyvinvointialueen palveluverkkopäätökset ja mahdolliset muutokset toiminnassa sekä valtion vielä kesken olevat linjauksen voivat edelleen vaikuttaa vuokrattaviin kohteisiin ja vuokrasopimusten sisältöihin.

Pitkät vuokrasopimukset tahtotilana

Yhtiöittämisen näkökulmasta hyvinvointialueen ehdotus tarkoittaa, että terveyskeskus, Jokirannan toimintakeskus ja Kaarirannat myydään, siirretään apporttina Huittisten kaupunkiasunnoille tai niitä varten perustetaan oma yhtiö.

Mikäli perustetaan uusi oma yhtiö, sen investointi- ja lainanottokyky voisi kuitenkin osoittautua heikoksi. Yhtiön tulee olla elinkelpoinen.

Yhtiöittäminen on sinällään erillinen valmistelu- ja päätöksentekoprosessi, joka on tavoitteena tuoda päätöksentekoon tämän vuoden aikana.

Kaupunginhallituksella on tahtotilana uusia pidempiaikaiset vuokrasopimukset hyvinvointialueen ehdotuksen mukaisesti.

Hallitus kuitenkin huomautti, että valtiolta odotetaan edelleen linjauksia ja mahdollisia päätöksiä koskien vuokra-asetuksen päättymisen jälkeistä tilannetta ja voimaapanolain kirjausta kuntien omaisuusjärjestelyistä, mikä saattaa vaikuttaa myös vuokrasopimuksiin.

Jätä kommentti