”Nuoret ovat hiomattomia timantteja” – Ensimmäisen kesätyöpaikan merkitys itsetunnolle voi olla korvaamaton. Työelämän pelisäännöt opitaan ensimmäisen työkokemuksen myötä.

Riikka Peippo, Teemu Niemelä, Aino Kylälehtonen ja Maria Kankaanranta keskustelivat nuorten työllistymisestä Huittisten torilla viime viikolla järjestetyssä NuoriAreena -tapahtumassa.

Miksi tämän päivän nuorten on niin vaikea löytää työpaikkoja? Siihen ja moneen muuhun nuorten työllistymistä koskevaan kysymykseen etsittiin vastauksia Huittisten torilla viime torstaina järjestetyssä Menkää töihin! -keskustelupaneelissa.

Huittisten kaupungin elinvoimajohtaja Riikka Peippo totesi työelämän muuttuneen lyhyessä ajassa paljon. Työpaikoille etsitään moniosaajia, joilla on työhön vaadittavan osaamisen lisäksi sosiaalisia ja digitaalisia taitoja sekä oma-aloitteisuutta.

”Onneksi meillä on paljon yrityksiä, joissa ymmärretään, että nuori voi paikata jonkun puuttuvan taidon innokkuudella”, Peippo pohti.

Elinvoimajohtajan mukaan yrityksissä eletään nyt sen haasteen keskellä, että eri sukupolvien osaaminen saadaan kohtaamaan.

”Ymmärrän myös yrityksiä. Vie oman aikansa ja voimavaransa, että nuori otetaan taloon ja hän oppii työelämän tiedot ja taidot, sitten hän helposti jatkaakin matkaa seuraavaan paikkaan ja yritys joutuu taas etsimään uuden tekijän, jonka kanssa aloittaa alusta.”

Kaikki työpaikat eivät tule julkisesti auki

Rauman kaupungin työvoimapäällikkö ja Etelä-Satakunnan työllisyysalueen valmistelija Teemu Niemelä näki haasteen siinä, että nuoret löytävät tarjolla olevat työpaikat.

”Kannustan nuoria ennakkoluulottomuuteen varsinkin ensimmäistä työpaikkaa hakiessa. Nuorten kannattaa hakea erityyppisiä työpaikkoja, vaikka koulutus ja kokemus eivät aivan 100 prosenttisesti kohtaisikaan paikan kanssa”; Niemelä neuvoi.

Hän piti tärkeänä myös sitä, että nuoret pyrkivät saamaan jalkaa oven väliin työharjoitteluiden kautta jo opintojen aikana.

”Olemassa on myös paljon sellaisia työpaikkoja, joihin ei suoranaisesti haeta työntekijöitä. Vaatii tietysti paljon rohkeutta hakea paikkaa, joka ei edes varsinaisesti ole auki”, Huittisten nuorisovaltuuston entinen jäsen Aino Kylälehtonen muistutti.

Hän huomautti, ettei pelkästään koulussa opittu tieto riitä millään työpaikalla, vaan suurin oppi kertyy vasta työkokemuksen kautta.

Huittisten 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Maria Kankaanranta korosti ensimmäisen kesätyöpaikan merkitystä.

”Siinä päästään kiinni työelämän pelisääntöihin ihan käytännössä. Ensimmäinen työpaikka tarjoaa nuoren itsetunnolle tärkeitä onnistumisen kokemuksia.”

Kankaanranta kannusti työnantajia palkkaamaan nuoria rohkeasti kokeilemaan työelämää.

”Nuoret ovat hiomattomia timantteja. On paljon asioita, mitä me emme osaa, mutta tämän päivän nuoret hallitsevat.”

Jokainen työkokemus on arvokas

Peippo muistutti, että asenne ja ajatus työelämään lähtee kotoa.

”Onneksi se ei kuitenkaan tänä päivänä ole kiinni pelkästään siitä, vaan esimerkiksi koulu ja yritykset tekevät yhteistyötä tuodakseen oman paikkakunnan työmahdollisuuksia tutuiksi.”

Kylälehtonen pohti, että erilaisia työpaikkoja ei tulisi arvottaa, vaan jokaista työkokemusta tulisi pitää yhtä arvokkaana.

”Kaikenlaisesta työkokemuksesta on hyötyä minä pystyvyyden -näkökulmasta, nuoren on tärkeä huomata, että hän osaa ja pystyy”, Niemeläkin kannusti.

Nuorten työttömyys kasvusuunnassa

Niemelän mukaan nuorten työttömien määrä on ollut viime aikoina pienessä kasvussa.

”Meillä on nyt menossa työllisyysuudistus, jonka myötä lähipalvelut tulevat tekemään comebackin. Palvelut ovat tietenkin tarkoitettu kaikille, mutta ehdottomasti myös nuorille”, hän kertoi.

Peippo totesi, että nuoret aloittelevat työelämää hyvin erilaisista lähtökohdista. On paljon nuoria, jotka heittäytyvät uusiin haasteisiin aiempia sukupolvia rohkeammin ja itsenäisemmin, mutta on myös paljon nuoria, jotka tarvitsevat tukea ja kannustusta.

”Tästä syystä tiivis yhteistyö oppilaitosten kanssa on tärkeää, jottei kukaan putoaisi kyydistä. Tämä on tärkeä keskusteluaihe, sillä Huittisissakin nuorisotyöttömyys on korkealla, eikä meillä ole varaa siihen, että nuoret jäävät kotiin.”

Jätä kommentti