Kiikan Mäntymäen kaivospiiri historiaan

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on antanut Vulcan SW Finland Oy:lle päätöksen kaivostoiminnan lopettamisesta. Päätös koskee Sastamalan Kiikassa Mäntymäen kaivospiiriä. Alueella ei ole aloitettu kaivostoimintaa.

Kaivosviranomainen teki tarkastuskäynnin kaivospiirin alueella 11. kesäkuuta. Alue on pääasiassa viljeltyä peltoa ja luonnontilassa.

Mäntymäen esiintymää tutkittiin 1980-luvulta alkaen. Pääosan tutkimuksista teki Outokumpu Finnmines Oy. Vuosina 1987-1988 alueella tehtiin timanttikairauksia. Kannattavuustarkastelun Outokumpu Finnmines laati vuonna 1989. Toukokuussa 2010 kaivospiiri siirtyi Finn Nickel Oy:ltä Vulcan SW Finland Oy:lle.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston 20. syyskuuta antamalla päätöksellä vuonna 1993 määrätty Mäntymäen kaivospiiri lakkautettiin.