Kiikassa tulvavesi uhkasi asuintaloa

Kiikka, hyydepato

Kiikan hyydepatoa Haukansaaren kohdalla. Kuva: Pirkanmaan pelastuslaitos.

Sastamalassa Kiikassa kärsitään hyydepadon aiheuttamista ongelmista. Lauhtuminen tuo helpotusta tilanteeseen.

Pakkaset ja suuri virtaama ovat lisänneet hyyteen muodostumista Mielaanniemen sillan alapuolella. Hyydettä on kertynyt etenkin Haukansaaren toiseen uomaan, mutta myös sen alapuolisiin koskiin.

Kiikassa oli yksi asuinrakennus uhattuna korkean vedenkorkeuden vuoksi. Tyrvään voimalaitoksen juoksutuksen pienentämisen ansiosta vedenkorkeuksia on saatu alentumaan.

”Lauhtuminen ja viikonlopun pienemmät virtaamat helpottavat tilannetta Kiikassa. ELY-keskus seuraa tilannetta tiiviisti”, kertoo johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid.

Virtaamat Pirkanmaan suurista säännöstellyistä järvistä ovat tällä hetkellä ajankohtaan nähden suuria, koska järviin tehdään tilaa lumien sulamisvesiä varten. Märän syksyn ja tammikuun hyydeongelmien vuoksi järvien vedenkorkeudet olivat vielä kuluvan kuukauden alussa selvästi keskimääräistä korkeammalla.