Miksi Sastamalan vesi nostaa hintoja?

Vesi on kallista. Kuvituskuva.

Vesimaksut nousevat Sastamalassa. Mikäli päätökset toteutuvat esitetyn kaltaisena, kolmen vuoden aikana korotusten vaikutus on yhteensä 19,6 prosenttia.

Omakotitalossa, jossa kuluu 100 kuutiometriä vettä, tämän tarkoittaa euroissa ensimmäisen vuoden aikana 35, toisena vuonna 67 ja kolmantena 47 eli yhteensä 149.

Perusmaksuja nostetaan viisitoista prosenttia ja liittymismaksuissa siirrytään maksuluokasta 5 alle 500 neliön kerrosalan teollisuus- ja erityisrakennukset maksuluokkaan 1. Lisäksi maksuluokan 5 maksuja korotetaan sata prosenttia 1.5.2019 alkaen.

Perusmaksujen 15 prosentin korotusta on esitetty myös 1.1.2020 ja 1.1.2021. Käyttömaksujen viiden prosentin korotusta sekä sprinkleritaksan käyttöönottoa suunnitellaan 1.1.2020.

Kaupungin mukaan perusmaksujen korkeampi korotus suhteessa käyttömaksuun perustuu Vesilaitosyhdistyksen uusimpiin maksuja koskeviin ohjeisiin ja suosituksiin, joiden mukaan käyttö- ja perusmaksun tulisi jakaantua 50%-50%.

Kaupunki lähetti medioille tiedotteen, jossa perustellaan laajasti tehtäviä hinnankorotuksia.

Tiedotteen mukaan suuret, jo tehdyt investoinnit ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että Sastamalan Vesi liikelaitos on tehnyt kahtena viime vuonna tappiota yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa. Liikelaitoksen johtokunta on päättänyt nostaa hintoja vesihuollon talouden turvaamiseksi.

Hintojen korotusten taustat

Kahden viime vuoden negatiivinen tulos on monen asian summa, tiedotteessa todetaan. Suurista investoinneista on aiheutunut budjettiin pitkäaikaisia pääomakustannuksia. Kaikki menot tulee kattaa vesihuoltomaksuilla.

Laskutettavan talous- ja jäteveden määrä on vähentynyt, mihin on kaupungin mukaan syynä muun muassa negatiivinen väestönkehitys sekä teollisuuden tehokkaampi veden käyttö.

Sastamalassa oma pohjavedenotto kattaa vain puolet talousveden tarpeesta. Naapurikunnista ostettu hyvälaatuinen talousvesi aiheuttaa merkittävän kustannuserän.

Myös energian hintojen nousu on vaikuttanut budjetissa menojen nousuna.

”Sellainen tilanne, ettei mihinkään olisi tarvinnut investoida, ei ole todellinen. Rakenteet ja tekniikka vaativat ylläpitoa sekä huoltoa ja kaikella on oma elinkaarensa”, Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi perustelee.

Tulevaisuuden kulut hallintaan

Toukoniemen mukaan Sastamalassa on suuren maantieteellisen koon sekä hajallaan olevan kaupunkirakenteen takia väkimäärältään samankokoisiin kaupunkeihin verraten lukumääräisesti paljon pumppaamoita ja paineenkorotusasemia, lähes 150 kappaletta, sekä vesi- ja viemäriverkostoa runsas 1100 kilometriä.

Lähivuosina investointipainetta onkin kiinteiden rakenteiden, pumppaamojen ja verkostojen saneerauksessa. Suurimpina päätettyinä investointeina on 970 000 euroa Vammalan jätevedenpuhdistamon lietteen vastaanottoon ja jäteveden esikäsittelyyn sekä 600 000 euroa Marttilan vesitornin korjaukseen.

”Hyvällä suunnittelulla ja investointien priorisoinnilla pystymme hallitsemaan korjausvelkaa ja takaamaan verkon toimintavarmuuden pitkälle tulevaisuuteen. Meillä on nyt pitkän aikavälin taloussuunnitelma, jolla hallitsemme tulevaisuuden menoja”, Toukoniemi tiivistää.

Investointeja runkojohtoihin ja jätevedenpuhdistamoon

Sastamalassa siirryttiin kymmenen vuotta sitten pintaveden käytöstä kokonaan pohjaveden käyttöön. Kaupungissa on vähän omia pohjavesivarantoja, joten uusi vesihuolto rakennettiin yhteistyössä naapurikuntien kanssa.

Runkojohtojen rakentaminen Hämeenkyröstä Sastamalaan maksoi 12 miljoonaa euroa, josta valtion tuki oli 5,5 miljoonaa euroa.

Koska Sastamalan, Huittisten ja Punkalaitumen jätevedenpuhdistamot tulivat 2010-luvulla saneerausikään, kunnat päättivät perustaa yhteisen yhtiön ja keskittää jäteveden puhdistaminen Huittisiin. Sastamalassa suljettiin neljä omaa jätevedenpuhdistamoa vaiheittain, viimeisin viime vuonna.

Vesimaksut nousseet ympäri Suomen?

Kaupungin tiedotteessa viestitään, että valtakunnallisen vesihuoltoalan etujärjestön, Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n, mukaan monien kuntien vesilaitoksiin ja verkostoihin on tulossa erittäin suuria saneeraustarpeita.

Vesilaitosyhdistyksen mukaan vesihuoltomaksuihin on tullut isoja korotuksia viimeisten vuosien aikana ympäri Suomen. Esimerkiksi vuosien 2007 ja 2017 aikana omakotitalon vesi- ja viemärimaksut ovat nousseet keskimäärin 57,3 prosenttia ja kerrostalon 53,9 prosenttia.

Vertailulaskelmissa on huomioitu omakotitalon tapauksessa muun muassa kolmen hengen perhe, 120 neliömetrin huoneistoala, 180 kuutiometrin vuosikulutus sekä kerrostalossa 75 asukasta, 2 000 neliömetrin huoneistoala ja 5 000 kuutiometrin vuosikulutus. Sastamalan Veden taksojen nostot ovat samassa linjassa kyseiseltä ajalta.

 • avatar Kara

  Mitä vähemmän kulutetaan, sen enemmän hinnat nousee! Sama raha täytyy saada vaikka kulutus laskee.

   • avatar Vinkkejä köyhille vedenkuluttajille

    Hei menkää vanhalle kunnantalolle lotraamaan vettä, Hopulla myös voi lotrata, jos ovet ovat auki.

    Ei kannata myöskään vetää vessaa kotonaan, vaan tehdä tarpeensa työnantajan tiloissa mennen tullen.

    Pakko säästää, jos maksut nousee.

 • avatar Nimetön

  Paljonkohan Sastamalan vedelle tuli kustannuksia Ellivuoren uudesta asemakaavasta, ja siihen liitetystä maankäyttösopimuksesta alueen maanomistajan kanssa. Sopimuksen mukaan Sastamalan Vesi rakentaa ja huoltaa vesihuoltolaitteet maankäyttösopimuksen
  kattavalla alueella. Vesihuollon investointikustannusten tämänhetkinen arvioitu määrä vesijohdon- ja jätevesiviemärin osalta on noin 600 000 euroa, joka katetaan tätä sopimusta koskevan alueen osalta korotetuilla liittymismaksuilla. Onkohan nuo Ellivuoren alueen investoinnit jo aloitettu?Mikähän on korotettujen liittymäsopimusten määrä?Hinta ainakin on kohdillaan silloin.

  • avatar Selvitys

   Voisiko lisäksi selvittää, paljonko kustannuksia syntyi siitä, että kaupunki otti vastatakseen vesihuollon Ellivuoren yksityiseltä vesiosuuskunnalta pari vuotta sitten? Olisi kiva myös kuulla perustelut siihenkin toimenpiteeseen….

 • avatar KR Koski

  Olisikohan Sastamalan Vesi Oy:n organisaatiossa tarkasteltavaa.? Voisiko sieltä löytyä “löysiä”? Yleensä tappiollisessa toiminnassa fiksut firmat tarkistavat myös omat toimintatavat ja henkilöstökulut. Monopoliasemassa on helppo laittaa asiakkaat maksamaan kun kilpailua ei ole.

   • avatar Mänty Karjalasta

    Löysää koko kaupungissa riittää. Tyypillistä suomalaista kulttuuria: mammanpojat eivät pääse muualla virkoihin ja asemiin, tullaan kotitiloille ja -nurkille luuhaamaan loput elämästä.
    Ja lisääntyvät paikallisten samanlaisten kanssa. Ei hyvää tule, jos veri ei vaihdu.
    Karjalaiset toivat onneksi aikoinaan pirteyttä, nyt sekin kortti on käytetty.

  • avatar Löysät pois

   On tarkasteltavaa. Kukaan ei markkinoi vesi – ja viemäriliittymiä paitsi Illon vesihuolto-osuuskunta. Johto on flegmaattista ja työmaiden valvonta ontuu. Vaiken lisäksi johtokunta on pihalla hommistaan. Puheenjohtajalta ei löydy eväitä ohjata johdon toimintaa. Erästä jäsentä vain kiinnostaa mihin kauhan voisi iskeä seuraavaksi. Tarkastuslautakunta on jo puuttunut vuotovesiasioihin. Paljon muuhunkin voisi puuttua.

 • avatar Nimetön

  Köyhältä viedään kaikki. Sähkön siirtoa ei voida kilpailuttaa. Vesimaksut nousevat. Kohtalona on lopettaa veden käyttäminen ja kantaa vesi Kokemäenjoesta. Sähkössä jo säästetään, istutaan pimeässä.
  Sastamalan Vesi Oy:n johto ei osaa tehdä töitänsä, jos kaksi vuotta jo tappiollisena. Vaihtakaa johto!

  • avatar Nimetön

   juu näin tehdään, häädetään kiinteistöveroilla, sosialisoitu maksu, ja vesi- ja jätevesimaksuilla kansa ulos pirteistään, se on sitä nykytason koulutettujen viisaiden “järkeä”

 • avatar Nimetön

  Missään ei ole nii suuret vesimaksut kuin Sastamalassa!!! Kyllä siinäkin joku tolkku täytyy olla, aina vaan nousee!

 • avatar Nimetön

  Yksityistetään vesilaitos, jos kuntalaisten mielestä tämä yhteiskunnan ylläpitämä palvelu ei ole kustannustehokkaasti hoidettu. Yksityinen omistaja osaa minimoida kulut. Kaupunki saa samalla rahat uimahalliin, ja valitus vesimaksuista ei rasita enää virkamiehiä. Toki useimmat voivat itse yksityistää vesiasiansa hankkimalla kaivon ja jäteveden käsittelylaitteiston.

 • avatar Vili

  Ei voi muuta sanoa kuin jotain pahasti pielessä Kankaanpäässä 2 ihmisen talous vesimaksu 3 kk 80 sastamalassa 160 että menkää ottaan oppia Kankaanpäästä

  • avatar Nimetön

   Kankaanpää saa läheltä Kuninkaanlähteeltä ja muualta harjuiltaan hyvää pohjavettä murto-osahintaa verrattuna Sastamalaan, joka käyttää samaa vettä, mutta joutuu kuljettamaan sitä putkessa kymmeniä kilometrejä. Kuten myös Hyynilänkankaan vesi joudutaan johtamaan putkissa. Vanhat jätevedenpuhdistamot jouduttiin määräysten vastaisina lopettamaan ja tilalle rakennettiin siirtoviemäri. Kaupungin vesijohdot ja viemärit vaativat huoltoa ja saneerausta. Lue loput puheenaiheet.fi

 • avatar Nimetön

  voisikohan sastamalan veden johto selvittää kaikelle kansalle miksi sastamalassa on niin kallista vettä kuin on????????

 • avatar Nimetön

  Kuka pystyy maksamaan? Perikato tulee! Johtokuntakin on ollut hiljaa. Entäs eikö vesilaitoksen pojen rahankäyttöä kukaan valvo, kalliilla on taidettu teettää. Ostoporukalla ehkäpä? Kuka valvoo? Tampereella valvotaan paremmin, pannaan jopa vastuuseen. Lehdistö laittakaa lisää tietoa, kääntäkä kivet!

  • avatar Nimetön

   Tampereella kerrostalossa asuvan vesikustannukset ovat n. 30€ henkilöä kohti kuukaudessa. Tämä ei sisällä taloyhtiön verkoston ylläpitoa.

 • avatar Syke nousee Sastamalan touhuista

  Ei tarvi odottaa muuttajia Sastamalaan tällaisella mainonnalla, että vesikin Suomen kalleinta. Miettikää nyt HERRAT hiukan ja yrittäkää itsekin säästötoimia siellä “virkakoneistossa”. Pitäkää kiinni edes meistä vähistä veronmaksajista jotka täällä vielä yritämme jotenkin pystyä asumaan!

 • avatar Nimetön

  Kelle Toukoniemi ja Sastamalan Veden vastuullinen pällikkö raportoivat ylitetystä pudjetista. Käsittämätöntä, pöyristyttävää! Johtokuntakin taitaa olla aika lälläreitä täynnä.

  • avatar Nimetön

   Voihan sitä pöyristyä ja ottaa osaa tähän joukkohysteriaan tajuamatta olevansa hakoteillä.
   Vesi tuodaan Virttaalta ja Hämeenkyröstä pienelle taajamalle. Olisi ihme, jos ei maksaisi.
   Mieluummin maksan vähän enemmän ja saan loistava laatuista vettä. Monen muun vesilaitoksen alueella vesi on aikamoista kuraa, vaikka onkin sitten halvempaa.

   • avatar Nimetön

    Aina on niitä jotka puolustavat huimia hinnankorotuksia. Ei ole pitkä aika kun Vedellä hintoja korotettiin. Tämä on kallis paikkakunta asua. Sähkönsiirron osalta myöskin.

   • avatar Nimetön

    Ainahan voi tehdä kuten Kiikoisissa aikoinaan: Myydään vesi puoleen hintaan ja peritään loput kunnallisverossa. Silloin maksajiksi pääsevät demokratian nimissä myös omaa kaivovettä käyttävät.

  • avatar Nimetön

   On se parempaa kuin Tampereella. Sielläkin on erittäin hyvä vesi. Ainahan voi hakea “Paulun lähteen” siunattua ja pyhää Roismalan hautausmaan suotovettä, jos sen maku on miellyttävämpi.

   • avatar Nimetön

    juu nitä nyt parisen poliovirusta, huumejäämiä ym.vessästa huuhdottuja lääkeaineitä sekä keuhkotautibasiilleja manselaisten vedestä löytyy…

   • avatar Nimetön

    16:54, luuletko, että me juomme jätevettä? Meilläpäin viemäri toimii niin, että se vie jäteveden pois huushollista, sitä ei siis ole tapana juoda. Tampereen kaupungilla on resursseja tutkia jäteveden laatua, jolloin noita mainitsemiasi jäämiä löytyy. Löytyisi Sastamalan jätevedestäkin, mutta se lasketaan tutkimatta Kokemäenjokeen. Nokialla oli joskus toisin, ja nyt sinäkin näköjään olet sekoittanut lähteen ja viemärin purkuputken. Pikaista paranemista!

 • avatar Laiskan letkeät hommat.

  Ei tartte ihmetellä, kun yhtä kun muutaman sadan metrin matkaa putkea uusitaan ja se kestää 3kk. Koneista kyllä maksetaan yrittäjälle täysi tuntihinta vaikka ei kuokkaa maahan laittaisi. Riittää kun kone on työmaalla. Turun tauti täälläkin.

  • avatar Nimetön

   Nyt osui nappiin. Kyllä ihmiset sen vehkeilyn ovat nähneet. Teettäjät vastuuseen kalliista työstä!

  • avatar Nimetön

   Ehdottomasti lopetettava yksityisten urakoitsijoiden käyttäminen kaupungin hommiin. Lisää väkeä ja koneita kaupungille, niin ei tarvitsisi maksaa yrittäjien huimia voittoja ja kaikki raha tulisi käytettyä kaupungin omaisuuden kunnossapitoon. Lisäksi kaupungilla olisi tarjota oikeita töitä joulukuusenkoristeiden näpräämisen sijaan. Koska verotuloja kertyisi enemmän, nettokulut palkkatyöstä olisivat pienemmät kuin menee rahaa urakoitsijoille, nykyisiin huuhaa-aktivointeihin ja sosiaalitukiin. Kauppiaatkin saisivat enemän maksukykyisiä asiakkaita. Ainoa häviäjä olisi katkera tyrvääläinen, joka ei voisi enää syyttää yleisökirjoituksissa työttömiä laiskoiksi sohvaperunoiksi.
   Tiehöylistä voisi aloittaa.

  • avatar Nimetön

   jätevettä menee aina silloin tällöin juotavaksi, kun ne hanat sekoavat, lakkaavat toimimasta tykkänään,viimeksi Kiikka kesä 18.
   jotta pikaista paranemistä vaan sullekin

   • avatar Nimetön

    Juotko sinä jokivettä? Kumpi on parempi, päästää pumpun rikkouduttua jätevettä jokeen, vai antaa sen tulvia talojen lattioille? Missä ja koska on “hanoja seonnut” muualla kuin Nokialla?

 • avatar Ihmettelevä

  Kyllä varmaan pitäisi yrittää tehdä jotain paremmin, löysät pois ihan oikeasti. Laskutus useammin, liian isot summat omakotitalossa asuvalle eläkeläiselle kertamaksuna. Hankalksi tehdään omakotiasuminen, kiinteistöverot, sähköt jätehuolto, aina vain nousee ja taitettu indeksi on vienyt ostovoiman!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • avatar Nimetön

  Veden hinta nousee kymmeniä prosentteja ja kohta joudutaan nostamaan veroprosenttiakin.Ei edes uimahalli saa minua jäämään tänne,puhumattakaan että joku muuttaisi Sastamalaan.

  • avatar Nimetön

   Elämä on valintoja.
   Jos saisit valita, kumman valitsisit, puhtaan pohjavedestä tehdyn juomaveden korkeampaan hintaan vai halvemman järvivedestä kemikaalein ja suodattimin tehdyn? Tehokkaan, saastuttamattoman keskuspuhdistamon vai vanhojen vatkaamoiden huonosti puhdistetun jäteveden laskemisen järviin ja jokiin? Uimahallin vai kohtuullisen veroprosentin?
   Halvalla ei saa hyvää, luksusviihteestä pitää maksaa ylimääräistä.

 • avatar Nimetön

  Tässähän ollaan Suomen ennätys vauhdissa. Mutta mailman ennätykseen on vielä matkaa.

 • avatar Sastamalan vuokratalot oy

  Olisi mielenkiintoista tietää myös tämän sastamalan kaupungin omistaman yhtiön kulurakenne. Toimitusjohtajan palkat ja hallituksen palkkiot ym.
  Tehdyt remontit ja niiden kustannukset.
  Paljonko tekee tulosta/vuosi?
  Käytetäänkö tulos asuntojen korjauksiin vai siirretäänkö muille sektorille??

  • avatar Nimetön

   20:32: Erittäin tärkeä esille tuominen. Vuosikausia/-kymmeniä vuosia joululahjaksi vuokran korotuksia esim. vanhuksien taloissa, mutta ei mitään vastinetta. Rännit kasvaa koivua ja kaikki resottaa huoneistoissa sellaisessa kunnossa, että vaatisi pahimmissa kohteissa terveystarkastusta. Ulkovarastot lahonneet kohta käyttökelvottomiksi.
   Ns. kiinteistön hoitoon on palkattu vain sokeita ja kädettömiä. Vaikka korjattava kohde olisi silmien edessä, sitä ei korjata ilman erillistä pyyntöä. Ja ns. huoltomies pyytää siihen tekijän erikoisliikkeestä. Että mistä näille huoltomiehille maksetaan?
   Tutkimista ja valvottavaa riittää…

 • avatar Nimetön

  Huittisten Puhdistamo Oy on parantanut tulostaan yli 700t€. Olisikohan Sastamalalaisten rahat kadonneet jäteveden myötä Huittisiin.
  Oli poliittinen päätös rakentaa jätevesiputki Huittisiin ja sitä virhettä saamme maksaa vielä pitkään.

   • avatar Nimetön

    Mutta ilmeisesti myös osakkaana kuluissa. Saiko se vissiin 2v jätevesiputkea Liekoveden poikki tuhertanut firma lopultakaan työtään kunnialla loppuun? Veden laatu epäilyttää. Veden pinnan vaahtoa, jota ei ole aiemmin ollut, ilmeni koko syksyn.
    Ihmiset eivät ole sokeita. Seuratkaa ja vaatikaa vastauksia.

 • avatar nimetön

  Kyllä tää saastamala on kallis asuinpaikka Saatanan tyhmiä päättäjiä johdossa kaikki maksut nousee pirusti Ei tänne kukaan halua muttaa Lukuun ottamati mamuja !!!!!!!!!!!!

 • avatar Nimetön

  Nyt ei olekaan kukaan vastuullisista kommentoinut! Voisiko vaikka Pekka Yli-Mattila kommentoida tai joku johtokunnan puolesta.

  • avatar Nimetön

   Niinpä!
   Samaten vuokratalot oy:n puolesta
   voisi vastata esim. Junnila

  • avatar Nimetön

   Ihanko oikeasti luulette, että nuo henkilöt lukevat näitä palstoja? Ei täällä käydä sellaista asiallista keskustelua, johon virkamiesten kannattaisi osallistua. Täällä tyrvääläiset hapannaamat vain kiihdyttävät toisiaan raivoon.

   • avatar Nimetön

    Kun hyvin selitetään, niin kansa tyytyy ja maksaa. Et ilmeisesti kuulu hapannaamoihin!

 • avatar Ei tarvitse asiakkaita haukkua

  Minua hirvittää jo nyt omakotitalon perusmaksu, joka on jo nyt tuplat esim.kerrostalo asukkaan kiinteään vesimaksuun verrattuna.
  Vettähän siihen hintaa ei omakotitalossa vielä tietenkään sisälly.
  Jos tuo nyt tuplaantuu muutaman vuoden sisällä, niin aika kohtuuttomaksi menee yksin asuvan vesilaskut, tai vaikka kaksinkin.
  Toki jos on isompi perhe, niin vedenhinnan korotus korjaa potin myös heiltä ja kunnolla.
  Ei tässä turhaan ihmetellä ja olla järkyttyneitä.
  Raha ei tipu taivaasta, eikä ulosottoon joutuminenkaan houkuttele.
  Pitää etsiä toinen työ, jotta jäisi pakollisten laskujen jälkeen vielä jotain itsellekin. Ei tässä paljon vaihtoehtoja anneta.

 • avatar Nimetön

  Vakava asia joka koskettaa taloudellisesti. Talot eivät mene kaupaksi näin kalliilla paikkakunnalla. Uusia rakentajia ei tule, mitä pankin edustajatkin hiljattain päivittelivät. Ei uskalleta kiinnittyä yltiökalliisiin maksuihin jotka kuuluvat peruspalveluiden piiriin. Ennen paketoitiin pellot ja teurastettiin tuotantoeläimet, muutettiin asutuskeskuksiin. Ei pystytty elämään ankeudessa. Mitä voisi Sastamalan omakotiasukki tehdä? Pitäisikö pukea keltainen liivi Ranskan malliin ja ryhtyä protestiin KYNIJÖITÄ vastaan ja vaatia muutosta. Tehdään “esperit” ja “attendot” ja vaaditaan kohtuullisuutta asialle joka ei ole oikeutettua. Kohtuullisuus joka asialle.

  • avatar Nimetön

   Helppo ratkaisu on palata menneeseen aikaan: Sulje vesiliittymä ja ala käyttää kantovettä, voit sulkea sähköliittymänkin. Irtisano puhelinliittymäsi, 60-luvulla harvalla oli puhelin. Säilö talviruokasi, keitä ruokasi puuhellalla ilmaisilla hakkuutähteillä, samalla lämpenee aamukylmä asunto ja pesuvesikin. Keskuslämmitys toimii hyvin puillakin. Myy auto pois, ei sellaista ennen ollut joka perheessä.
   Toisin sanoen, ei pidä valittaa nykyoloista, ne ovat luksusta verrattuna menneisiin aikoihin. Ja luksuksesta pitää maksaa.

 • avatar Nimetön

  Lue Esityslistat ja pöytäkirjat/Päätös on hyväksytty. Maksa mitä vaaditaan tai joudu perintään! SASTAMALA ON “HYVÄ” ASUKKAILLEEN. Leveitä hymyjä Sastamalan Veden johdolle, päälliköille ja päättäjille. Tarkistuttakaa kuitenkin ensin rumat hampaanne!

 • avatar Nimetön

  Vesimaksujen noustessa on aika tutkia esim. kyseisen vesilaitoksen ja Illon vesiosuuskunnan kulupuolet suurennuslasin kanssa, eli suorittaa ko. veden kanssa touhuavissa laitoksissa erikoistilintarkastus?

  • avatar Nimetön

   Mikä se sellainen erikoistilintarkastus on? Verottaja voi tehdä erityistilintarkastuksen, mutta sen edellytyksenä on perusteltu epäily siitä, että yhteisön taloutta ei ole hoidettu lakien tai asetusten mukaisesti. Ei riitä, että palvelut tai tuotteet ovat asiakkaan mielestä liian kalliita; silloinhan jokainen kalliita autoja myyvä liike pitäisi tarkastaa.
   Miten kuvittelet hoitavasi vesiasiat halvemmalla kuin Sastamalan vesi? Kaivon rakentaminen kaikkine ruosteenpoistojärjestelmineen, pumppuineen ja painesäiliöineen maksaa, jäteveden käsittelyjärjestelmä maksaa. Jos laitat umpisäiliön jätevedelle, se maksaa tuhansia ja pari-kolme kertaa vuodessa tapahtuva tyhjennys maksaa 150€/kerta.
   Kyllä tämä Sastamalan veden arvostelu on vain sitä tavallista SMP:läistä herravihaa.

   • avatar Nimetön

    Olen aikalailla samoilla linjoilla. Jos hintavertailua tehdään muihin kuntiin, niin pitää samalla hinnat suhteuttaa laatuun. Meillä on laadultaan erittäin hyvä vesi, jota ei voi sanoa monesta muusta kunnasta.

 • avatar Nimetön

  Joo kyllä halpaa on kun saa toisen rakentamia palveluita käyttää, kuten vettä.
  Me täällä maalla rakennamme itse kaivomme, tuli ruosteista vettä joten muutama uusi reikä a 3000 eur, yht. 9000 eur,imeytyskenttä+kaivot jätevedelle 8000 eur, se on uusittava 10 vuoden jälkeen.
  Joten otan kyllä kunnallisen vesihuollon heti kun se tulee, liittymät siihen maksaa 10 000 eur, halpaa kun tupakka.

 • avatar Nimetön

  Maalaiset ja kaupunkilaiset eivät sovi samalle hiekkalaatikolle. Kun ei mulle niin myöskään sulle.

 • avatar Nimetön

  Mikä lienee SMP:läinen herraviha? Olkoon mikä vaan, mutta ei taida nyt yhtään liittyä Sastamalan kaupungissa käytävään keskusteluun vedenhinnasta. Eikö todellakin pitäisi selvittää se, onko veden tuotantokustannukset nousseet liian korkeiksi ja mistä syystä. Järkevää on kulujen karsiminen, että hinta pysyy kohtuuden rajoissa.

Kommentointi ei ole käytössä.