Sasky aktivoi toisen asteen opiskelijoita liikkumaan – GetUp and Keep Going! -hankkeella tuetaan myös osallisuutta

Nuoriso, tennari
Kuvituskuva: Pixabay.

Sastamalassa ammattiin opiskelevien kouluarkeen ja vapaa-aikaan haetaan liikunnallisuutta ja aktiivisuutta GetUp and Keep Going! -hankkeella. Kyseessä on Saskyn Liikkuva opiskelu -ohjelmaan liittyvä kehittämishanke, jota toteutetaan yhteistyössä Ikaalisten kaupungin lukiokoulutuksen kanssa.

Hankkeessa on tavoitteena kehittää matalan kynnyksen liikuntamuotoja ja aktivoida vähemmän liikkuvia nuoria. Hankkeen kokonaisbudjetti on 120 000 euroa, johon on saatu aluehallintoviraston veikkausvaroista myönnettyä avustusta. Toimintakautena on lukuvuosi 2019 – 2020.

Hankkeen tavoitteena on toiminnan kautta tukea yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoisuutta sekä antaa kaikille opiskelijoille tasapuolisia ja monipuolisia mahdollisuuksia liikkumiseen ja aktiiviseen koulupäivään. Toiminnan tueksi muun muassa varustellaan oppilaitoksen liikunta- ja aula- ja opetustiloja liikuntavälineillä, peleillä ja istumista vähentävillä ratkaisuilla.

Ammattiosaajan työkykypassin -opintokokonaisuuden kehitystyö ja laajempi käyttöönotto on myös yksi hankkeen tavoitteista. Työkykypassi on työväline, joka vahvistaa opiskelijoiden työelämätaitoja, työkykyä tukevia taitoja sekä osallisuutta. Se vahvistaa myös opiskelijoiden osaamista työturvallisuudesta, työergonomiasta, oman työskentelyn organisoinnista sekä työkykyä tukevista elintavoista. Sasky on tehnyt jo pitkään aktiivista yhteistyötä nuorten Työkykypassin osalta Saky ry:n kanssa.

Hankkeen aikana kehitetään myös ammatillisten opettajien osaamista. Lähialueiden toimijoiden ja kuntien liikuntatoimen kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on liikuntatarjonnan monipuolistaminen ja edullisten harrastusmahdollisuuksien löytäminen opiskelijoille. Tavoitteena on, että hankkeen aikana muodostuneet toimintatavat olisivat jatkossa osa oppilaitosten arkea.

Hankekoordinaattorina toimii Saskyn liikuntakoordinaattori Marianna Kuusikko.