Oikaisu: Asemanseudun kaavamuutos on vasta luonnos, ei kaavaehdotus

Havainnekuva suunnittelualueesta. Kuva on kaavamuutosluonnoksen aineistoa.

Alueviestin 11.9. printtilehdessä Sastamalan Vammalan Asemanseudun kaavoituksen etenemisestä kertovassa jutussa oli asiavirhe. Ympäristölautakunta käsitteli tiistaina vasta uuden kaavan luonnosta, ei suinkaan vielä kaavaehdotusta.

Jutun kuvitus on aiemmin aiheesta tehdystä artikkelista ja sen tarkoitus oli todentaa, millainen on townhouse-talo, joita kaavaluonnoksessa on asemanseudulle soviteltu. Kuva ei kuitenkaan ole peräisin nyt käsittelyssä olevasta kaavaluonnosaineistosta.

Alueviesti julkaisee verkossa artikkelin korjatun version:

Kaavoitus etenee, visiona townhouse-tyyppiset asunnot

Sastamalassa useita vuosia suunnittelussa ollut Asemanseudun asemakaavanmuutos etenee, ja tiistaina ympäristölautakunta sai käsiteltäväkseen alueen kaavaluonnoksen.

Kaavaluonnoksessa Asemakadun ja Liekoveden väliin on soviteltu townhouse-tyyppisiä, omatonttisia mutta toisiinsa palomuureilla liittyviä useamapikerroksisia pientaloja.  Kaava-alueen eteläosaan samaan kortteliin halutaan sallia myös erillispientalot ja rivitalot. Tyyliltään kaavamääräys ohjaa silti edelleen townhouse-tyyppiseen rakentamiseen. Korttelissa julkisivujen pääasiallisena materiaalina tulee käyttää puuta.

Kaavaluonnoksessa aseman ja E-liikkeen myllyn välille sallitaan kolmikerroksisen asuin- ja liikekerrostalon rakentaminen Asemakadun varteen kadun suuntaisesti. Viereiselle tontille olisi kaavaluonnoksen mukaan mahdollista rakentaa kolmikerroksisisia kerrostaloja.

Muutoksen tavoitteena on päivittää asemakaava vastaamaan yhdyskunnan nykyisiä tarpeita ja kaupungin strategisia päämääriä. Alueen nykyiset asemakaavat ovat 1950- ja 1960-luvulta. Ne eivät mahdollista alueen täydennysrakentamista, tiivistämistä tai tehokkuuden lisäämistä rautatieaseman läheisyydessä.

Nykyinen kaava ei myöskään ole alueen arvorakennusten suojelun kannalta ajantasalla. Rautatieasema vanhoine rakennuksineen ja asemapuistoineen on valtakunnallisesti arvokas, suojeltu kulttuuriympäristö. Lisäksi Asemakadun varrella sijaitseva vanha huoltoasema ja entinen elokuvateatterirakennus ovat suojeltuja, suojelumerkinnän ovat saaneet myös muun muassa matkustajakoti sekä mylly, vesitorni ja vanha rautatieläisten asuinrakennus.

Alueen tulevaisuutta tarkastellaan myös raideliikenteen hyödyntämisen näkökulmasta. Uudisrakentaminen voisi houkutella alueelle potentiaalisia rautatien käyttäjiä kuten työmatkaansa junalla taittavia.

Suunnitelmat koskevat noin seitsemän hehtaarin aluetta rautatieaseman ympäristössä, Asemakadun eteläpuolisia kiinteistöjä vaneritehtaan ja Jaatsin välillä, osaa Jaatsinkadun varren kiinteistöistä sekä osaa Liekopuistosta.

Sastamalan kaupunki omistaa rautatieaseman ympäristöineen ja Liekopuiston sekä puisto- ja katualueet. Loppu suunnittelualueesta on yksityisessä omistuksessa.

Kartalla Asemanseudun asemakaavanmuutoksen suunnittelun alainen alue. Kuva: kaupungin kaavaluonnosaineistosta.

Luonnosaineistossa esitetään, että kaava-alueella otettaisiin käyttöön kaksi uutta kadunnimeä: Jaatsinpolku ja Vaneritehtaankatu. Jaatsinkatu jatkuu nykyisin voimassa olevassa kaavassa Liekopuiston pohjoisreunaa pitkin suunnittelualueen halki ja yhtyy vaneritehtaan itälaidalla Asemakatuun. Suunnittelualueen halki kulkevaa kadun osuutta ei kuitenkaan ole toteutettu ja näin on syntynyt tilanne, jossa Vammalassa on kaksi Jaatsinkatua. Vaneritehtaankatu nimi korvaa vaneritehtaan itäreunalla olevan kadunpätkän nykyisen nimen Jaatsinkatu ja poistaa tämänhetkisen tilanteen aiheuttaman sekaannuksen mahdollisuuden.

Ympäristölautakunta päätti asettaa asemakaavanmuutoksen luonnosaineiston nähtäville ja lähettää sen tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten Pirkanmaan ely-keskukselle, Pirkanmaan maakuntamuseolle, Pirkanmaan liitolle, Liikennevirastolle, aluepelastuslaitokselle, Caruna Oy:lle ja Sastamalan vedelle. Lisäksi lautakunta päätti, että kaavamuutoksen jatkovalmistelussa tulee tutkia mahdollisuutta laajentaa aseman paikoitusaluetta.

Esimerkiksi tällaisia ovat townhouse-tyyppiset talot. Havainnekuva vuoden 2016 kaavaluonnosaineistosta.
Aseman arvoalueen rakennuksia. 1) Asuinrakennus 1890-luku, 2) Maakellari 1895, 3) Öljylä 1930-luku, 4) Vesitorni 1930, 5) matkustajakoti 1900. Suojeltavaksi kohteeksi on luokiteltu myös Kino Tyrvään funkkishenkinen rakennus vuodelta 1941. Kuvamateriaali: Sastamalan kaupunki