Työteekkiä luotsaava Leppäniemi: ”Joku tolkku ja parempaa ohjeistusta”

Työttömien kädenjälki näkyy Ritajärven luonnonsuojelualueella.

Sastamalan kaupungin järjestämä kuntouttava työtoiminta on saanut viime aikoina kielteistä mediahuomiota osakseen. Seura-lehti julkaisi (29.8.2019) numerossaan artikkelin Hikipajan hengessä, jonka mukaan Sastamalan työllisyyspalveluita käytetään yritysten alihankintaan, ja työttömät saavat ahertaa alihankintatöissä kuntouksen verukkeella. Viime viikolla Yle selvitti asiaa, ja totesi, että työttömien palkaton työnteko yritysten hyväksi herättää kysymyksiä kuntouttavan työtoiminnan rajoista.

Viikonvaihteessa kuntalaisaloite.fi -palveluun jätettiin aloite, jossa vaaditaan Sastamalan kaupungin kuntouttavan työtoiminnan saattamiseksi lainmukaiseksi. Toukokuussa Sastamalan sosialidemokraattien valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen, jossa vaadittiin selvitystä siitä, miten Työteekin kokonaistoimintaa on hoidettu.

Sastamala on nostettu asian tiimoilta tikunnokkaan, mutta kaupungin työllisyyspalvelupäällikkö Tiina Leppäniemi ei usko Sastamalan olevan kuntouttavan työtoiminnan suhteen mikään poikkeustapaus.

”Sastamalassa järjestetty kuntouttava työtoiminta ei mitenkään poikkea muiden kuntien järjestämästä toiminnasta. Samat asiat voisi nostaa esiin luultavasti kaikkien kuntien osalta.”

Lain mukaan kuntouttavan työtoiminnan tulee olla riittävän vaativaa ja johtaa työllistymiseen avoimille työmarkkinoille. Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu ja työttömyysturvalain mukainen työllistymistä edistävä palvelu. Kuntouttava työtoiminta kuuluu kunnan lakisääteisiin tehtäviin, ja myös työttömällä työnhakijalla on työttömyysturvalain edellyttämiä velvollisuuksia.

Leppäniemi harmittelee, että asioista käyty julkinen keskustelu on ollut kovin yksipuolista. Sen ytimessä on asiakasohjauksen lisäksi ollut kuntouttavan työtoiminnan sisältö, jota laki ei määrittele. Yrityksiltä saatavat alihankintatyötkään eivät pienimuotoisina ole kiellettyjä, kunhan ei korvata kenenkään työpanosta.

Leppäniemen mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja on ainoa hänen käytännön työtään vuosia ohjannut materiaali.

”Asia on haasteellinen. Vaativiakin tehtäviä pitäisi teettää, mutta toisaalta nyt julkisuudessa sanotaan, ettei saisi teettää mitään. Ota siitä sitten selvä. Toivottavasti tästä keskustelusta on se hyöty, että saadaan valtiovallan suunnasta joku tolkku ja ohjeistus tähän asiaan.”

Tiina Leppäniemi, onko Sastamalan kuntouttavaan työtoimintaan näköpiirissä jotain muutoksia vai jatketaanko kuten tähänkin asti?

”Katsomme minkälaista valtakunnallista muutosta lainsäädäntöön tulee, ja sen jälkeen varmaan asia tulee pohdittavaksi kaupungin päättäviin elimiin kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon. Laki on kaikille kunnille sama, ja silloin voi olettaa, että kaikki saavat samat ohjeet ja noudattavat niitä.”