Ammatti-instituutti Iisakin koulukuri mietityttää Hämeenkyrössä, Sasky vastaa kritiikkiin

Monelle pirkanmaalaiselle ammatti-instituutti Iisakki (SASKY) Hämeenkyrön keskustassa on tuttu opinahjo vuosikymmenten varrelta. Viimeistään nyt on alkanut paljastua surullinen kuva koulukurin romahtamisesta. Kun seuraa ammattikoulun oppilaslaumojen loputonta vaellusta koulun ja puolen kilometrin päässä olevan marketin välillä, tulee väkisin ihmetelleeksi saako Iisakissa enää lainkaan opetusta. Voi laskea, että jokaisen tunnilla pistäytymisen jälkeen koittaa taas uusi puolituntinen vapaata. Valitettavan moni käyttää tuon ajan välitunti-ajeluun mopo- tai muulla autolla, jopa traktorein tai mönkijöin.

Laiskimmat oppilaat vielä useita kertoja samankin välitunnin aikana. Ei tarvita laskinta ymmärtämään, että turhan rallaamisen hiilijalanjälki on suhteeton verrattuna kyseenalaiseen hupiin. Eikö kunnan mainostamiin ilmasto-talkoisiin haluta Iisakissa lainkaan osallistua? Muistan että kunnianarvoisan rehtori Erkki Torkkolan aikaan ei olisi tullut kuuloonkaan koulun alueelta poistuminen ilman lupaa. Kouluun ei myöskään tultu omilla autoilla, tai edes mopoilla, jos asuttiin kohtuullisen matkan päässä Iisakista. Kaikki muukin kurinpito on muisto vain, kuten roskaaminen ja avoin kadulla tupakointi osoittavat. Huumeseulakin olisi syytä ottaa käyttöön.

Koulukyyditystä on jo kauan järjestetty. Niille oppilaille, joille kouluun tulo oli hankalaa matkan pituuden vuoksi rakennettiin oppilasasuntola parin sadan metrin päähän. Nyt sinnekin ovat päässeet majoittumaan auton tai muun menopelin omistavat oppilaat. Kun asuminen siellä on ilmaista, tarjotaan veronmaksajien varoilla suora tulonsiirto hyvätuloisille perheille. Bensarahaa jää entistä enemmän. Välitön haitta tästä on sekin, että asuntolasta tuli läpi vuorokauden auki oleva ,lähes valvomaton huvittelukeskus. Asuntolan aiheuttamat yölliset levottomuudet ovatkin kovin tavallisia.

Meille hämeenkyröläisille, jotka joudumme asumaan em. oppilaitoksen läheisyydessä, tämä kaikki merkitsee kymmenkertaista meluhaittaa verrattuna alueen muuhun liikenteeseen. Oppilaat eivät noudata liikennesääntöjä ja nopeusrajoituksia, ja ajopelit ovat usein laittomasti viriteltyjä rakkineita. Oppilaitoksen lähellä liikkuminen onkin ajoittain hengenvaarallista. Asian vakavuutta on koulun johdolle useasti viestitetty, mutta ainoa seuraus on ollut se, että ongelmat entisestään kärjistyvät. Onko koulun opettajilla jokin asenneongelma, vai onko koulu vain jättikallis suojatyöpaikka? Ymmärrämme toki, että koulun tulee ”tehdä itseään tykö”, jotta uusia oppilaita saataisiin opettajille leipää tuomaan, mutta tätä ei pitäisi tehdä lakeja rikkoen ja suhteet naapureihin laiminlyöden.

Vastuun väistäminen vedoten poliisilta odotettavaan liikennevalvontaan on vain pään pistämistä pensaaseen, koska kaikki tiedämme poliisien haluttomuuden nuorisoliikenteen valvomiseen. Tieliikennelaki ei kuitenkaan anna erivapauksia ammattikoululaisille, ei edes tuttavien lapsille tai omalle jälkikasvulle. Koulun johdon haluttomuus vastuun kantamiseen on karhunpalvelus oppilaitten tulevalle yhteiskuntakelpoisuudelle, jonka pitäisi olla yksi keskeinen opetuksen tavoite.
Koulun pitää valmentaa elämiseen yhteisössä, ei sen sääntöjen rikkomiseen joka käänteessä.
Toivoa vain sopii, että kuntayhtymän johto ja oppilaitten vanhemmat lopulta heräävät Ruususen unesta vastuun kantamiseen myös omalta osaltaan.

Opintien asukasyhdistys,
Hämeenkyrö

Vastine mielipidekirjoitukseen

Työelämä on murroksessa ja tämän päivän tilanne on hyvin erilainen verrattuna esimerkiksi tilanteeseen 30 tai 40 vuotta sitten. Ammatillisen koulutuksen ydintehtävä on kouluttaa uusia ammattilaisia eri aloille työelämän palvelukseen, joten myös ammatillisen koulutuksen ja sitä säätelevän ja ohjaavan lainsäädännön on ollut pakko mukautua muuttuvan työelämän tarpeisiin. Muutokset perusopetuksen lainsäädännössä ja toteutustavassa heijastelevat eittämättä myös toisen asteen koulutukseen. Oppivelvollisuuden päättyminen perusopetuksen oppimäärän suorittamiseen tarkoittaa sitä, että toisen asteen koulutuksessa opiskelijat ovat vapaaehtoisesti. Tämä heijastuu toisen asteen ammatillisen koulutuksen arkeen mm. niin, että opiskelijoilla on esim. oikeus poistua oppilaitoksen alueelta oppituntien välissä. Opiskelijoilla on niin ikään oikeus kulkea koulutukseen omilla kulkuneuvoillaan.

Toisen asteen oppilaitosten toimintaa säätelee luonnollisesti myös yleinen lainsäädäntö. Tästä esimerkkinä mm. tupakkalaki, joka uudistettiin vuonna 2016. Uudistetun tupakkalain 74§:ssä säädetään seuraavasti: Tupakoida ei saa 3) päiväkotien taikka esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten ulkotiloissa. Tämä tarkoittaa sitä, että oppilaitoksella ei ole mahdollisuutta enää nykyisellään puuttua opiskelijoiden tupakointiin muuten kuin siltä osin, että heidät ohjataan pois oppilaitoksen alueelta, kuten laki edellyttää. Oppilaitoksen kasvatustehtävään kuuluu ehdottomasti ohjeistaminen terveellisiin elämäntapoihin ja näin ollen myös opiskelijoiden kannustaminen savuttomuuteen.

Oppilaitos tarjoaa myös aktiivisesti opiskelijoille mahdollisuutta työkykyä ja elämän hallintaa tukevan työkykypassin suorittamiseen. Aiemman tupakkalain aikaan jokaisella oppilaitoksella oli alueellaan tupakointipaikka, joka tupakoiville opiskelijoille voitiin osoittaa. Nykyinen tupakkalainsäädäntö ei tällaiseen menettelyyn anna mahdollisuutta. Sasky koulutuskuntayhtymän Ammatti-instituutti Iisakin oppilaitoksen ympäristöä siistitään viikoittain opiskelijoiden toimesta opettajien valvomien siivouspartioiden avulla.

Liikenteenvalvonta on poliisin tehtävä. Tässäkin asiassa oppilaitos vastaa kasvatustehtäväänsä ja liikennekäyttäytymisestä puhutaan opiskelijoille paljon. Huoli liikenneturvallisuudesta on yhteinen. Ammatti-Instituutti Iisakissa opiskelijoille järjestetään yhteistyössä Liikenneturvan kanssa teemapäiviä, joiden avulla tietoisuutta liikenneturvallisuuteen liittyvistä asioista pyritään lisäämään ja opiskelijoiden liikennekäyttäytymistä muovaamaan turvallisempaan suuntaan. Oppilaitoksen toimivalta ei kuitenkaan riitä liikenteenvalvontaan vaan se on yksiselitteisesti poliisin tehtävä.

Saskyllä on monialainen opiskelijahuoltoryhmä yhdessä kuntien kanssa ja lisäksi Sasky tekee tiivistä yhteistyötä eri viranomaistahojen kanssa. Opiskelija-asuntolan tarkoituksena on tarjota hankalan kulkumatkan päästä opiskelemaan saapuville mahdollisuus asua oppilaitoksen lähellä ja näin mahdollistaa opiskelu. Suurella osalla asuntolassa asuvista matka oppilaitokseen on niin pitkä ja hankala, että se ei ole järkevästi kuljettavissa edes omalla autolla vaan opiskelijat saapuvat omalla kulkuneuvollaan viikon aluksi asuntolaan, josta käsin käyvät arkiviikon koulua ja palaavat viikonlopuksi kotipaikkakunnalleen. Asuntolan valvonnasta vastaa yhdessä oppilaitoksen asuntolanvalvojan kanssa vartiointiliike, jonka kanssa on laadittu tarkat suunnitelmat siitä, kuinka valvontaa toteutetaan.

Tämän lisäksi asuntolatoimintaa säätelevät järjestyssäännöt, joita tarkastellaan vuosittain. Asuntola sijaitsee keskeisellä paikalla ja liikehdintää tapahtuu asuntolan läheisyydessä paljon myös muiden kuin asuntolassa asuvien toimesta. Sasky koulutuskuntayhtymässä halutaan ehdottomasti olla mukana kehittämässä viihtyisyyttä ja ehkäisemässä ongelmia kaikilla sen toimialueilla. Kutsummekin mieluusti Opintien asukasyhdistyksen oppilaitokseen keskustelemaan ja ideoimaan yhdessä lisäkeinoja mm. liikenneturvallisuuden parantamiseksi tai nuorten tupakoinnin vähentämiseksi.

Yhteistyöterveisin,

Antti Lahti, kuntayhtymäjohtaja, SASKY koulutuskuntayhtymä

Anna-Leena Kivipuro, ammatillisen koulutuksen johtaja, SASKY koulutuskuntayhtymä

Joni Liukkonen, rehtori, SASKY koulutuskuntayhtymä, Luoteis-Pirkanmaan oppilaitokset

  • avatar nikoruusuvuori

    Samanlaista “LiibaLaaba” jargonia mitä Työteekin johtajalta on saanut lukea. Kai se on paikallinen tapa/tyyli

Kommentointi ei ole käytössä.