Lautakunta jätti kiinteistösalkut pöydälle äänin 6-3 – “Mikä on rakennusten todellinen kunto?”

Suodenniemen kirjasto sijaitsee entisessä kunnantalossa. Esityksessä se on myytävien kiinteistöjen listalla.

Sastamalan tekninen lautakunta päätti tiistaina jättää pöydälle virkamiesten laatimat esitykset kaupungin omistamien kiinteistöjen ryhmittelystä. Päätös syntyi äänin 6-3.

Kokouksessa Raimo Kinnari (sd.) esitti Tarja Pietilän (sd.) kannattamana, että asia jätetään pöydälle ja käsitellään vasta tammikuun kokouksessa.

Pöydälle jättämisen kannalla olivat myös Leena Mattila (kesk.), Anne-Mari Mäkinen (kok.), Tapio Mörtti (kesk.) ja Jussi Mikkola (kok.).

Teknisen johtajan esityksen ja salkutuksen hyväksymisen kannalla olivat Heljä Leppäniemi (sd.), Jukka-Pekka Selin (kd.) ja Kari Suhonen (ps.).

Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi korosti ennen kokousta Alueviestille antamassaan haastattelussa, että salkutuksen tarkoituksena on priorisoida kunnan valtavaa kiinteistömassaa ja hillitä korjausvelan kasvua.

Kaupungin kiinteistöjen yhteenlaskettu korjausvelka on yli kymmenen miljoonaa euroa.

“Salkutuksen myötä linjataan miten kaupungin kiinteistöjä hallinnoidaan ja hoidetaan. Valtuusto päätti salkutuksen periaatteista kesäkuussa, kiinteistöjen osalta Sastamalassa panostetaan kunnan ydintoimintojen turvaamiseen”, Toukoniemi sanoo.

Salkutusesityksen puolesta äänestänyt demarien Heljä Leppäniemi näkee asian pöydälle jättämisen vääjäämättömän jarruttamisena.

”Salkutuksen olisi aivan hyvin voinut hyväksyä. On selvää, että joistakin kiinteistöistä pitää ajan oloon luopua. Jokaisen kiinteistön kohtalo tulee salkuttamisesta huolimatta vielä tietysti erikseen päätettäväksi, kun sen aika on.”

Kunnallisessa päätöksenteossa kymmeniä vuosia mukana ollut vammalalainen Leppäniemi torppaa ajatuksen siitä, että salkutuksella olisi vaikutusta kunnan palveluverkkoon.

”Tässä taloustilanteessa tällainen asioiden lykkääminen harmittaa. Palvelut ovat tärkeämpiä kuin seinät.”

Asian pöydälle jättämisen puolesta äänestänyt suodenniemeläinen Leena Mattila (kesk.) toteaa, että päätöksenteon lykkääminen on paikallaan silloin, kun tietoa ei ole tarpeeksi. Vaikka salkutuksessa on kyse pitkän tähtäimen suunnitelmista, ei se ole peruste tehdä päätöksiä hätäisesti.

”Kiinteistöistä oli tiedossa rakennusvuosi ja tasearvot. Kirjanpidollinen tieto on kuitenkin eri asia kuin rakennusten todellinen kunto. Minä haluan tietää kiinteistöjen todellisen kunnon ennen kuin olen päättämässä siitä, mihin salkkuun mitäkin sijoitetaan”, Mattila perustelee.

Toisena perusteena Mattila mainitsee tekeillä olevan sivistyspuolen palveluverkkoselvityksen. Ennen kuin kaupungin kiinteistöistä linjataan, on Mattila mukaan syytä tietää selvityksen linjaukset.

Kivinavetta
Kivinavetta on myytävien kiinteistöjen listalle.

Esitys kiinteistöistä:

Myyntiin, purkuun tai jatkojalostus ja myynti:

Kivinavetta (museo ja asunto-osa)

Uosson kiinteistö ja ulkovarasto

Suodenniemen terveystalo, uusi ja vanha osa

Suodenniemen kirjasto ja palvelupiste

Kiikan kirjasto

Äetsän koulu, kaikki rakennukset

Kiikan vanhainkoti

Kiikoisten kunnantalo

Muistolan päiväkoti

Harjukadun ryhmäperhepäiväkoti

Pehulan koulu, puuosa

Keikyän koulu

Nämä ovat tiloja, joiden omistus ei ole kunnalle tärkeää ja niistä voidaan luopua. Tämän kategorian rakennukset ovat yleensä huonokuntoisia ja ne käytetään loppuun tai myydään tai puretaan. Kiinteistöt, jotka on hankittu maapoliittisista tai muista syistä, jalostetaan esimerkiksi kaavoituksella muuhun käyttöön. Suoraan myytävien tai purettavien rakennusten toimenpiteet toteutetaan mahdollisimman nopealla aikataululla ja niiden listaus tuodaan vuosittain talousarviokäsittelyyn.

Kulttuuritalo Jaatsia ei enää peruskorjattaisi. Kuva: Facebook.

Tarkoitus luopua pitkällä tähtäimellä:

Kiikan terveystalo

Kiikan päiväkoti

Äetsän terveystalo

Tipulan päiväkoti (Äetsän hammashoitola)

Kiikoisten terveysasema

Jaatsi

Työllistämiskeskus Asemakadulla

Vinkin vapaa-aikakeskus

Stormin vanha koulu

Mouhijärven entinen kunnantalo

Kaupungin varastot Harjukadulla

Lemmenpolun vanhusten palveluasunnot

Kaupunki ei ole valmis tekemään mittavia peruskorjauksia näihin rakennuksiin. Kiinteistöjen perusylläpidosta kuitenkin huolehditaan. Välttämättömät vikakorjaukset tehdään ja turvallisuusmääräysten täyttymisestä huolehditaan. Mikäli rakennus kuitenkin on laitettava käyttökieltoon, sen myynti- tai purkamisaikataulua nopeutetaan.

Ydintoiminnan toimitilat:

Muun muassa kaikki Sastamalan nyt käytössä olevat koulut

Suodenniemellä lisäksi urheilutalo ja paloasema

Kiikassa urheilukentän huoltorakennus ja paloasema

Kiikoisissa Toukolan koulun kirjasto, uusi rantasauna, paloasema

Keikyässä vapaa-aikatalo Puuhala ja Pehulakoti

Mouhijärvellä Uotsolan urheilukentän huoltorakennus, paloasema, paloasmena laajennus, uusi terveyskeskusrakennus

Katso koko lista tästä.

Tämän salkun kiinteistöt liittyvät kaupungin ydintehtäviin ja ovat tehokkaassa käytössä tai rakennuksilla on suojelullisia tai muita erityisarvoja.

Herra Hakkaraisen talo on arvioitu kaupungin elinvoiman kannalta tärkeäksi. Se on ollut vuokralla Taito Satakunta ry:llä.

Kiinteistöt, joita tarvitaan elinvoiman edistämiseen tai maankäytön kehittämiseen:

Vammalassa muun muassa Herra Hakkaraisen talo, Pirunvuoren Kivilinna, Seuratalo, entinen meijeri ja Saskyn kivikoulu, Siikasuon Taideranta

Keikyässä Aurajärven sauna

Kiikassa nuorisotalo ja Kiimajärven sauna

Suodenniemellä Putajan rantasauna

Kiikoisissa Purpuripuiston inforakennus

Katso koko lista tästä.

Salkun kohteet ovat kaupungin elinvoiman edistämiseen tarkoitettuja kohteita. Joihinkin kohteisiin saattaa sisältyä merkittävää kiinteistökehityspotentiaalia, joka selvitetään. Osa rakennuksista on tarkoitettu suoraan yritystoimintaa varten. Monien kohteiden osalta pyritään neuvotteluin saamaan yksilölliset ratkaisut, ajatuksena löytää kumppanuustaho, joka omistaa ja ylläpitää rakennusta yleishyödyllisesti. Mikäli kumppania ei löydy, rakennuksia tarjotaan julkiseen myyntiin. Rantatontit vuokrataan.

Yksi salkku on kaupungin omistamille osakkeille. Niihin voit tutustua tästä.