Sateet eivät vielä nosta Pirkanmaan järviä

Pirkanmaalla on satanut syyskuussa ja lokakuun alussa jonkin verran keskimääräistä enemmän. Järvien vedenkorkeudet eivät kuitenkaan ole merkittävästi nousseet.

“Viime syksynä oli ennätyksellisen kuivaa, eikä vastaavan toivota toistuvan tänä vuonna. Tilanne olisi viime vuotta huonompi, koska järvien vedenkorkeudet ovat valmiiksi alhaalla”, toteaa johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Ainoastaan paikoittain vedenkorkeudet ovat nousseet joitakin senttejä. Yleisesti vedenkorkeuden lasku on kuitenkin pysähtynyt.

Maaperä on ollut pitkään kuiva. Sateiden myötä vesivarastot ovat täyttymässä. Jatkossa sekä järvien että pohjavesien vedenkorkeudet alkavat selvemmin nousta.