Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys käyntiin Houhajärvellä ja Sammaljoella

Kuvituskuva Houhajärveltä.

Sastamalan Houhajärven ja Sammaljoen pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys on käynnistynyt. Suunnitelman päivityksen tavoitteena on turvata vedenhankinnalle tärkeiden ja vedenhankintaan soveltuvien pohjavesivarojen määrä ja laatu rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti alueen maankäyttöä.

Päivitetty suojelusuunnitelma sisältää ajantasaiset tiedot pohjavesialueista, vedenottamoista ja niiden tarkkailusta sekä riskikartoituksen ja riskinarvioinnin. Lisäksi suunnitelmassa annetaan toimenpidesuosituksia. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on ohje, eikä sillä ole suoria oikeudellisia vaikutuksia. Suojelusuunnitelmaa voidaan soveltaa esimerkiksi maankäytön suunnittelussa, viranomaisvalvonnassa sekä lupakäsittelyissä.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivityksestä vastaa Ramboll Finland Oy. Suojelusuunnitelman laatimista ohjaa seurantaryhmä, jossa ovat edustettuina muun muassa Sastamalan kaupunki ja vesihuoltolaitokset sekä Pirkanmaan ELY-keskus.

Suojelusuunnitelma valmistuu vuoden 2020 alussa, jolloin sitä esitellään kaikille avoimessa tiedotustilaisuudessa.