Huittinen Satakunnan yrittäjäaktiivisin – “Vahva halu panostaa kaupungin elinvoimaan”

Riikka Peippo, Jyrki Peltomaa ja Helena Kaitanen tuulettivat tunteella saamaansa palkintoa.

Satakunnan Yrittäjät palkitsi Satakunnan vuoden yrittäjäaktiivisimpana kuntana 2019 Huittisten kaupungin. Palkinto jaettiin tänään Säkylässä järjestetyssä Kohti yrittäjyysmaakuntaa -seminaarissa. Viime vuonna Huittisten kaupunki valittiin yrittäjyysaktiivisuuden vuoden suunnanmuuttajaksi, nyt vauhti on kasvanut entisestään ja tänä vuonna tulokset ylsivät maakunnan kärkipaikalle.

”Laajan osallistujajoukon arviointi osoittaa vahvaa sitoutumista ja halua panostaa kaupungin elinvoimaan. Huittisissa kyselyyn olikin vastattu erinomaisen huolellisesti ja nykytilaa kuvaavasti”, Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja Markku Kivinen korostaa.

Kivisen mukaan Huittisten uusi elinvoimastrategia piirtää suuntaviivat elinkeinopolitiikan kehittämiselle: Huittisissa tavoitellaan vireää elinkeinoelämää, hyvää työllisyyttä ja vetovoimaista kaupunkia. Kaupunginhallitus on asettanut elinvoimatyöryhmän, joka koostuu kaupungin edustajista, yrittäjäyhdistyksistä, yrittäjistä ja kehittämisorganisaatioista.

Yrittäjämyönteisyys näkyy arjessa

Huittisten kaupunki panostaa myös yritysvaikutusten arviointiin, jonka osuutta päätöksenteossa on lisätty. Paikallisten yritysten merkitys huomioidaan aina hankintoja kilpailutettaessa. Pienhankinnoista on tehty kaupungin oma ohjeistus, ja pienhankintajärjestelmä on käytössä yli 20 000 euron hankinnoissa. Palveluseteli on jo käytössä monissa palveluissa.

”Pienhankinnoilla on paikallisille pk-yrityksille iso merkitys, ja onkin hyvä, että Huittisissa on panostettu tähän ottamalla pienhankintajärjestelmä käyttöön jo nyt ja ensi vuonna myös hankintakalenteri markkinavuoropuhelun edistämiseksi”, toteaa Satakunnan Yrittäjien järjestöpäällikkö Heikki Kaplas tyytyväisenä.

Myös palveluseteliä Huittisissa hyödynnetään keskimääräistä monipuolisemmin. Palveluseteli on käytössä vanhustenhuollossa, terveyskeskuspalveluissa ja varhaiskasvatuksessa. Lisäksi perusturvassa valmistellaan palveluseteliä lyhytaikaishoitoihin ja palveluasumiseen.

”Huittinen on edelläkävijä palvelusetelien tarjoamisessa”, Kivinen muotoilee.

Kaupungin tämänvuotisena tavoitteena on ollut rakentaa yrittäjyyskasvatuksen polku varhaiskasvatuksesta aina toiselle asteelle saakka. Yrittäjyyttä harjoitellaan läpi kouluajan muun muassa erilaisissa tapahtumissa. Oppilaitosrajoja rikkovalla Hui!Hackathon -yrityskisatapahtumalla tuodaan esiin uudenlaista ajattelumallia yrittäjyyden edistämiseksi ja kurotaan nuorten ja liike-elämän välistä kuilua.

Yhteistyö kruunaa kokonaisuuden

Hyvä yhteistyö kruunaa kokonaisuuden Huittisten yrittäjyysmyönteisen kokonaisuuden kruunaa kaupungin ja yrittäjäyhdistysten hyvä yhteistyö. Sekä operatiivisen johdon että luottamusjohdon tahto kehittää yhteistyötä ja yrittäjyysmyönteistä asennetta on lisääntynyt viimeisten kolmen vuoden aikana.

“Kaupungin edustajat osallistuvat aktiivisesti Yrittäjien tapahtumiin ja viestivät monikanavaisesti yrittäjien ja kunnan välisen yhteistyön merkityksestä. Positiivinen kehitys näkyy vuosittaisen kyselyn vastauksissa laajasti eri osa-alueilla. Käytännössä tuo kehitys näkyy yrittäjämyönteisyytenä Huittisten alueen yrittäjien arjessa”, Kivinen kiittelee.

Mukana kaikki 17 Satakunnasta

Satakunnan vuoden yrittäjäaktiivisin kunta valittiin nyt jo yhdeksännen kerran. Palkitseminen pohjautuu itsearviointikyselyyn, jossa kunnan päättäjät arvioivat yhdessä paikallisen yrittäjäyhdistyksen edustajien kanssa kunnan yrittäjäaktiivisuutta. Tänä vuonna kaikki Satakunnan 17 kuntaa osallistuivat arviontiin.

Huittisten kaupungin yrittäjäaktiivisuuden arviointiin osallistui monialainen ja laaja joukko asiantuntijoita. Kyselyyn vastasivat yhteistuumin Huittisten Yrittäjien puheenjohtaja Jouni Isotalo, varapuheenjohtaja Susanna Hirsikangas, Huittisten kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa, elinvoimajohtaja Riikka Peippo, sivistysjohtaja Eija Mattila, perusturvajohtaja Kristiina Piirala sekä tekninen johtaja Ulla Ojala.