Yleisöltä: Hoivan ja huolenpidon karu arki

“Tulevaisuus hoivan ja huolenpidon saralla näyttää todella ankealta ja pelottavaltakin. Se, että isot yksityiset hoiva-alan yritykset valtaavat asemaa yhä enemmän maassamme ja kaupungissamme, on huolestuttavaa.

Monet asiantuntijat ovat todenneet, etteivät sotepalvelut, hoivapalvelut sovellu voittoa tavoittelevien yritysten hoidettavaksi. Toisin kuin julkisissa palveluissa, yksityisillä palvelutuottajilla on päätavoite tuottaa osinkoa omistajilleen. Voitot kulkeutuvat muualle kuin Suomeen.

Ongelmana on myös, etteivät hoitajat kykene tekemään työtään eettisesti ja työmoraalinsa mukaisesti asiakkaan hyväksi ja tuntemaan tekevänsä työnsä hyvin ja asiakkaan tarpeet huomioiden. Työnantajan mahdollistamat resurssit eivät salli sitä, että työntekijä kokisi saavansa työskennellä koulutuksensa ja arvojensa mukaisesti.

Ja että muistettaisiin, että asiakas ja hänen palvelutarpeensa mukainen hoito ja hoiva on ykkösasia.

Ei siis ihme, että pyöröovi käy tiuhaan hoitoalalla. Ja kun huomioidaan, mitä niin raskaasta ja vaativasta työstä maksetaan. Eli liian vähän. Fakta on, ettei naisvaltaisilla, matalapalkka-aloilla ole riittävästi arvostusta. Väitän, että jos alalla olisi miesvalta, palkat olisivat toista luokkaa.

Ovatko hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevat ihmiset rasite ja taakka, joten heidät voidaan säilöä tiettyjen seinien sisään odottamaan elämän loppumista?

Viime valtuuston kokouksessa saimme aimo paketin ongelmista hoivassa. Toimintoja on keskeytetty ja joitakin toimijoita poistettu palvelusetelirekisteristä, eikä ohjata uusia asukkaita ko. taloihin. Valvotaa on tehostettu sekä kaupungin että aluehallintoviraston toimesta, mutta ongelmat eivät silti ole poistuneet eivätkä poistu hetkessä.

Muistisairaat eivät ole parhaita asiantuntijoita kertomaan siitä, miten heitä kohdellaan. Kun lukee Puheenaiheet.fi -palstalta ongelman käsittelystä, tulee ristiriitainen olo. Mikä on totuus?

Omaisten rooli on keskeinen. Heidän pitäisi seurata arkea ja hoitoa yksikössä ja pitää omaisensa puolia. Mutta kaikilla ei ole omaisia tai sitten he uskovat, että kaikki on hyvin ja ovat tyytyväisiä, kun omaisensa on saanut hoivapaikan.

Mutta vaikka pitäisi kovaa ääntä omaisensa puolesta, parannukset voivat hukkua byrokratiaan.
Sastamalan kaupunginvaltuusto teki virheen, kun on lähdetty omien yksiköiden alasajoon. Vasemmistoliitto on koko kauden vastustanut liiallista yksityistämistä ja julkisen palvelun karsimista.

Kaupungin pitää panostaa julkiseen perustason terveydenhuoltoon ja hoivaan ja huolehtia työnantajana, että työntekijät voivat hyvin ja viihtyvät työssään saaden kunnolliset resurssit ja työvälineet sekä työolosuhteet. Johtaminen tulee keskeiseksi ja myös johdon pitää tuntea alaistensa arki.

Toivon todella, että asiakkaita kohdellaan kunnioittavasti ja että kaikki saavat palvelutarpeensa mukaisen hyvän ja arvokkaan hoidon ja hoivan.”

Pirkko Niemi
valtuutettu (vas)