Yleisöltä: Vetoomus Sastamalan kaupungin päättäjille

“Eläkeläisjärjestöjen toiminta on erittäin tärkeätä ja sitä pitää tukea. Eläkeläisjärjestöjen ennalta ehkäisevä työ lisää ja ylläpitää ikääntyneiden sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia. Lisäksi se on täydellistä täsmälääkettä yksinäisyyden torjuntaan.

Eläkeläisjärjestöjen jäsenyhdistyksissä Sastamalassa toimii lukuisa vapaaehtoistyöntekijöiden joukko eri liikunta- ja kulttuuripuolen ryhmien vetäjänä.

Kaupungin ja järjestöjen järkevällä yhteistyöllä on mahdollista antaa monelle ikäihmiselle iloa elämään sekä parantaa olennaisesti heidän elämänlaatuaan. Eläkeläisyhdistyksillä on toimintaorganisaatio valmiina. Tarvitaan vain taloudellista tukea ja tiloja toiminnan pyörittämiseen.

On tärkeätä, että ikäihmiset pysyvät henkisesti ja fyysisesti toimintakykyisinä ja sosiaalisesti aktiivisina. Kaupunki ei pysty korvaamaan eläkeläisjärjestöjen paikallisjärjestöissä toimivia lukuisia vapaaehtoisia vertaisohjaajia. Vuoden 2020 talousarvion käsittely on menossa.

Vetoan Sastamalan kaupungin päättäjiin, että annatte kaupungin alueella toimivien eläkkeensaajayhdistysten tekemälle vapaaehtoistoiminnalle sille kuuluvan arvon ja että parannatte niiden toimintaedellytyksiä edelleen taloudellisesti sekä tarjoamalla toiminnassa tarvittavat tilat joustavasti ja maksutta.”

Aarne Järvenpää