Hakkuiden sijaan luonnonsuojelualue – “Olemme mukana säilyttämässä Karkun luontoa jälkipolville”

Sleyn eli Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistys ry:n ensimmäinen luonnonsuojelualue perustetaan Karkkuun. Kyseessä on Karkun evankelisen opiston omistama noin 6,3 hehtaarin määräala, joka sijaitsee opiston lähellä junaradan ja Riippiläntien välissä.

“Mäkipään metsäksi nimetty alue kasvaa pääosin varttunutta metsää. Olemme keväästä lähtien selvittäneet, mitä metsälle olisi ekologisesti ja taloudellisesti järkevintä tehdä”, opiston rehtori Marja Koskenniemi kertoo.

Vaihtoehtoina olivat niin metsäalueen myyminen, uudistushakkuu kuin luonnonsuojelualueen perustaminen.

Aloitteen metsän rauhoittamisesta luonnonsuojelualueeksi teki keväällä Karkun evankelisen opiston henkilökunta, mutta asia vaati toteutuakseen paljon selvittelytyötä. Kun opiston johtokunta sai tiedon ELY-keskukselta, että metsäalue on mahdollista suojella, se esitti asiaa Sleyn hallitukselle, joka päätti virallisen hakemuksen tekemisestä.

“Prosessi oli pitkä, mutta eilen saatua päätöstä kannatti odottaa. Luonnonsuojelualueen perustaminen on merkittävä asia niin opiston, Karkun kuin koko Sleynkin kannalta.”

ELY-keskuksen tekemän päätöksen perusteluissa todetaan, että Mäkipään metsä täyttää Etelä- Suomen monimuotoisuuden toimintaohjelma METSON luonnontieteelliset valintaperusteet eli on niin edustava ja arvokas, että sen suojelu voidaan katsoa luonnon monimuotoisuuden kannalta tarpeelliseksi.

“Karkun luonto ja metsät ovat opistolle tärkeä asia ja nyt voimme omalta pieneltä osaltamme olla mukana säilyttämässä niitä jälkipolville”, Koskenniemi iloitsee.

  • avatar Jerry

    Yksityinen omistusoikeus koki taas kolauksen, kun asiaan mitenkään kuulumattomat ulkopuoliset tahot saivat valituksillaan metsänomistajan perumaan oman omaisuutensa normaalin laillisen käytön.
    Sosialismi valtaa Suomen pala palalta. Varoittavia esimerkkejä on enemmän kuin tarpeeksi mitä se tuo tullessaan.
    Nykyhallitus on oiva esimerkki siitä mihin suuntaan Suomi on menossa. Vappusatasia lupaillaan vaalien alla. Kun arki koittaa, niin sataset kuivuvat kokoon. Postin omistajaohjaus on lähinnä sitä, että pääministeri vänkää työntekijöiden palkkoja asettuen selkeästi toisen puolelle. Hallituksilla tähän asti on ollut tapana antaa työnantaja- ja työntekijäpuolen sopia asiat keskenään. No, seuraukset olivat odotettuja.

Kommentointi ei ole käytössä.