Sateet kasvattavat Kokemäenjoen virtaamaa, viileneminen hyydeongelmien riskiä

Kokemäenjoki, jää, vesi

Kokemäenjoen virtaamat saattavat jälleen kasvaa tammikuun lopulla. Tulvakeskus arvioi näin tapahtuvan, jos ennustetut sateet toteutuvat.

Lämpötila näyttäisi alkuun pysyvän lähellä nollaa. Mahdollisen viilenemisen myötä hyydeongelmien riski kasvaa.

Kiikassa vedenkorkeus pysyi suuren virtaaman vuoksi pari viikkoa varoitusrajan eli 51,40 metrin vaiheilla molemmin puolin. Torstaina se laski selvästi ollen alimmillaan 51,01 metriä.