Sastamalassa kaadettiin 137 hirveä – saalismäärä koko Satakunnassa pieneni hieman

Hirvi. Kuva: Luonnonvarakeskus.

Sastamalan riistanhoitoyhdistyksen alueella kaadettiin tammikuun puolivälissä päättyneellä hirvenmetsästyskaudella 137 hirveä.

Koko Satakunnan toimialueella kauden saldo oli 3 299. Saalismäärä väheni hieman edellisvuodesta, mutta oli edelleen korkealla tasolla 2000-luvun keskiarvoon nähden.

Kauden kokonaissaaliista 48 prosenttia oli vasoja, ja kaadetuista aikuisista hirvistä puolet naaraita ja puolet uroksia. Myönnetyistä pyyntiluvista käytettiin 88 prosenttia. Pinta-alaan suhteutettuna eniten hirviä kaatui viime vuosien tapaan Satakunnan pohjoisella rannikkoseudulla.

Kokemäen-Kauvatsan riistanhoitoyhdistys kaatoi 162 hirveä, Lavian seudun rhy 197, Mouhijärven piiri 141, Punkalaitumen yhdistys 71 ja Säkylän-Köyliön riistanhoitoyhdistys 99 eläintä.

Hirvikannan tiheys on viime vuosina ollut Satakunnan alueellisen riistaneuvoston asettamien hirvitiheystavoitteiden ylärajoilla tai yläpuolella. Hirvikantaa onkin viime vuosina pyritty leikkaamaan kohti hirvitalousalueittain asetettuja tavoitetiheyksiä.

Luonnonvarakeskus tuottaa lähiaikoina arvion tämän hetkisestä hirvikannan koosta ja rakenteesta.