Sastamalan kaupunki ja seurakunta tekevät vaihtokauppaa maa-alueista

Kaupunki saa seurakunnalta muun muassa seurakuntatalon ja kivinavetan välisen tontin osan (merkitty punaisella). Muun osan tontista se jo omistaa. Kaupungille tulee myös seurakunnan omistuksessa ollut maakaistale Liekoveden rannasta.

Sastamalan kaupungin pitkään neuvottelema maa-alueiden vaihto seurakunnan kanssa on toteutumassa. Seurakunnan osalta asia oli selvä jo aiemmin, ja tällä viikolla kaupunginhallituskin näytti vaihtokaupoille vihreää valoa.

Kaupunki luovuttaa seurakunnalle metsämaata Mouhijärveltä ja saa vastineeksi pääasiassa asemakaava-alueella sijaitsevia rakentamattomia tontti-, puisto- ja tiealueita.

Vaihdettavat alueet on valittu siten, että alueiden arvot vastaavat likimäärin toisiaan.

Seurakunnalle luovutettavan, Mouhijärvellä sijaitsevan noin 54,43 hehtaarin suuruisen Parolahti-nimisen metsätilan arvo on noin 277 000 euroa.

Seurakunta puolestaan luovuttaa kaupungille yhteensä noin 7,1 hehtaarin suuruiset alueet Keikyästä, Kiikasta, Mouhijärveltä ja Vammalasta. Asemakaavassa kyseiset alueet on osoitettu maa- ja metsätalous-, puisto-, muinaismuisto-, tie- ja vesialueeksi sekä asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Näiden alueiden arvoksi on arvioitu yhteensä noin 247 000 – 247 000 euroa.

Kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi kuvailee seurakunnan ja kaupungin välistä maanvaihtoa kokonaisuudeksi, missä kaupunki on saamassa esimerkiksi valmiiksi kaavoitettuja tontin osia, kuten Tyrvään pappilan kivinavetan viereisen maa-alueen, jonka tontin loppuosa on jo kaupungin omistuksessa.

Kaupunki saa myös alueita, joiden kaava on vanhentunut ja joita on tarkoitus kehittää kaavamuutoksilla (Sastamalankadun ja Varikonkadun varren maa-alueet), asemakaavan mukaisia puistoalueita (kuten Pajunokka Keikyässä ja Pappilansaaren läheinen ranta-alue Kiikassa) ja katu- ja puistoalueita muun muassa Mouhijärveltä.

“Lisäksi kaupungin vaihdossa saataviin alueisiin sisältyy pieniä maa-alueita eri puolilla kaupunkia, esimerkiksi Nuupalassa, joita voi perustella sillä, että kaupungilla on seurakuntaa paremmat edellytykset tehdä tarvittavia tilusjärjestelyitä maanomistustilanteen selkeyttämiseksi”, Vuorijärvi sanoo.

Sastamalan seurakunnan talouspäällikkö Raimo Kemppi toteaa, että vaihtokauppa on seurakunnallekin hyödyllinen.

”Metsäomistuksen lisääminen on investointi tulevaan. Mouhijärveltä saamamme uusi alue sisällytetään osaksi metsänhoitosuunnitelmaamme”, hän tuumaa.