Mikä haiskahtaa Huittisten ja Euran välillä valtatiellä 12?

Valtatie 12 Huittisten ja Euran välillä on korjauksen jäljiltä erinomaisessa kunnossa. Tieluiskille levitetty verhousmateriaali on tuonut mukanaan hajuhaittoja, joiden odotetaan haihtuvan kesään mennessä.

Huittisista Eurassa töissä käyvän Alueviestin lukijan työmatkoja ovat useamman viikon ajan varjostaneet Valtatie 12 varrella esiintyvät hajuhaitat. Lukijan mukaan Raijalan risteyksestä aina Ristolan risteykseen asti haiskahtaa siltä, kuin tienpientareelle olisi levitetty ”sitä itseään”.

”Aluksi ajattelin, että jollekin läheiselle pellolle on levitetty lantaa. Haju on kuitenkin jatkunut jo monen viikon ajan ja täyttää auton koko metsäpätkän matkalla”, lukija harmittelee.

Projektipäällikkö Veli-Pekka Pelttari Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, mistä hajuhaitat ovat peräisin?

”Kyllähän se haiskahtaa, mutta lannasta ei sentään ole kyse. Haju tulee tieluiskien verhousmateriaalina käytetystä kompostituotteesta. Elintarviketeollisuuden sivutuotteista valmistetun kompostituotteen tukiaineena on käytetty turvetta ja tuote täyttää Ruokaviraston hygieenisyysvaatimukset.
Materiaalin käyttö on siis tähän tarkoitukseen on hyväksyttyä. Juuri tuoksujen takia kompostituotteen käyttö on kohdistettu suurimmalta osin asumattomille osuuksille. Pohjavesialue ja muutkin asutuksen kohdat verhoillaan eri materiaalilla.”

Pelttari uskoo, että hajuhaitat häviävät ennen kesää.

”Eiköhän pian orastava nurmetuskin sido osansa.”

Kunnostustyö Mustamyllynojan siltaa vaille valmis

Valtatie 12 levennettiin 21 kilometrin matkalta Huittisten ja Euran väliltä viime vuoden aikana. Lisäksi tien kantavuutta parannettiin noin kahdeksan kilometrin matkalla.

Tien liikennemäärä on vuorokaudessa noin 2670–3570 ajoneuvoa, josta raskaanliikenteen osuus on noin 15–20 prosenttia. Liikennemäärien ennustetaan kasvavan seuraavan 20 vuoden aikana noin 3180–4260 ajoneuvoon vuorokaudessa.

”Liikennemäärään ja liikenteen koostumukseen nähden tie oli kapea. Lisäksi pohjavesisuojauksissa oli puutteita”, Pelttari kertaa korjausperusteita.

Köyliönjärven pohjoispäässä olevaa Mustamyllynojan siltaa lukuun ottamatta hanke saatiin valmiiksi viime vuonna.

”Sillan rakentaminen osoittautui alkuperäistä suunnitelmaa vaikeammaksi ja suunnitelma jouduttiin laittamaan lähes kokonaan uusiksi urakan aikana. Tästä syystä sillan ja siihen liittyvän pohjavedensuojauksen valmistuminen siirtyi kuluvan vuoden alkukesään. Lopputulos on kuitenkin pienen odotuksen arvoinen”, Pelttari toteaa.

Jätä kommentti