Huittisissa suunnitteilla koulutuskeskittymä ja ajoharjoittelualue valtatien 2 varrelle

Sataedu on investoimassa Huittisiin. Uusille tiloille on löytynyt soveltuva paikka valtatien 2 varrelta Kaharilasta.

Kaupunki omistaa alueelta jo noin viisi hehtaaria maata. Lisäksi noin 1,7 hehtaarin kaupat ovat päätöksentekovaiheessa.

Sataedu on keskittänyt kuljetusalan koulutuksen kaupunkiin. Lisääntynyt opiskelijamäärä on johtanut tilatarpeen kasvamiseen etenkin ajoharjoittelun vaatimien kenttäalueiden osalta. Uusien tilojen yhteyteen on tarkoitus rakennuttaa myös ajoharjoittelualue.

Kaavoituksen käynnistäminen on kaupunginhallituksen käsiteltävänä.