Palvelujen keskittämistä lykätään Laviassa

Lavian virastotalo
Lavian virastotalo. Kuva: Jaana Grankvist.

Laviassa varhaiskasvatus jatkaa keskuskoulun tiloissa. Palvelujen keskittäminen yhtenäiskoulun tiloihin siirtyy.

Taustalla on vaikea taloustilanne. Se pakottaa Porin monilta osin palveluverkon uudelleenjärjestelyihin.

Kaupunki tavoittelee noin 41 miljoonan euron säästöjä investoinneista ja noin 5,1 miljoonan euron vuotuisia säästöjä käyttötaloudesta.

Asia on esillä kaupunginhallituksessa.