Leikkipaikkojen määrä vähenee Sastamalassa, uusiakin rakennetaan

Leikkikenttä
Leikkikentän keinu. Kuva: Pixabay

Sastamalan kaupunki on valmistellut leikkipaikkojen kehittämissuunnitelman. Määrää karsimalla aiotaan varmistaa turvallisuus, monipuolisuus ja laadukkuus.

Leikkipaikkojen hoitamiseen on niukasti resursseja. Kaupungilla on yksi työntekijä, jonka vastuulle kuuluvat kaikkien 31 leikkipaikan ja Tilakeskuksen 52 kiinteistön leikkivälineiden vuotuiset tarkastukset ja huollot.

Kehittämissuunnitelma ulottuu vuoteen 2025. Tarkoituksena on tänä aikana vähentää leikkipaikkojen määrä 23:een. Sitten laaditaan uusi kehittämissuunnitelma, joka koskee kolmeatoista leikkipaikkaa, joita ei nyt käsiteltävänä olevassa ole huomioitu.

Kahdeksan poistettavaksi suunnitellun leikkipaikan sijainti ja käyttöaste sekä välineiden kunto tai lukumäärä ovat huonoja. Toisaalta kaavailuissa on myös leikkipaikkojen peruskorjauksia ja uusien rakentamisia.

Kaupunki toteutti viime vuoden lopulla leikkipaikkakyselyn. Sen tuloksiin on valmistelussa tukeuduttu.

Asia on teknisen lautakunnan käsiteltävänä.