Lomautuksia ja palkattomia vapaita Kokemäellä

Kokemäen kaupunki on käynyt yt-neuvotteluja säästöjen löytämiseksi. Heikkojen talousnäkymien taustalla on koronavirusepidemia.

Yt-neuvotteluissa on sovittu yhteensä kahdestakymmenestä sopimusperusteisesta lomautuksesta. Säästötoimenpiteitä ovat myös palkattomiin vapaisiin liittyvä kannustin ja mahdollisuus vaihtaa lomarahoja vapaiksi. Näiden lisäksi on arvioitu olevan tarve parillekymmenelle lomautukselle.

Luottamushenkilöihin kohdistuu myös säästöjä. Kaupunginhallituksen on määrä kokoontua elokuun ajan ilman palkkioita ja matkakorvauksia.

Asia on kaupunginhallituksen käsiteltävänä.

Jätä kommentti