Yleisöltä: Miksi vanhuksen elämällä ei ole väliä?

Hoivakotien vierailukielto on järkyttävä esimerkki Suomen oikeusvaltion raadollisimmasta puolesta. Kuukausien ajan puolustuskyvyttömiä vanhuksia rajoitettiin pitämällä heidät erillään omaisistaan. Erikoisen kylmäävää on ollut pariskuntien erillään pitäminen – on estetty tapaamasta omaa hoivakodissa asuvaa puolisoa.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on sanonut vierailukielloista päätöksessään, että sosiaali- ja terveysministeriön virheellinen ohjeistus ympärivuorokautisten hoidon yksiköiden vierailukielloista on johtanut siihen, että vierailut on kielletty tai niitä on rajoitettu lainvastaisesti.

Sakslin oli selvittänyt STM:ltä, Valviralta ja THL:ltä miten ne olivat turvanneet vanhusten oikeuksien ja palvelujen toteutumisen pandemian takia. (STT 19.6.) Esimerkit osoittavat, että laittomasti ja erittäin kohtuuttomasti on toimittu.
Sakslin kertoi, että STM:n ohjeet ”luovat kuvan sitovaksi tarkoitetusta ohjeistuksesta.” Lainalaisuusperiaatteen mukaan kaiken julkisen vallan käytön on perustuttava oikeisiin lakeihin.

On ihmeteltävää, että ministeri Kiuru silti väläytteli hallituksen infotilaisuudessa 17.6., että rajoituksiin voidaan palata. Kiuru jatkoi: ”Sen takia viimekädessä yksikön johtajalla on aina mahdollisuus kuitenkin päätyä toisenlaiseen ratkaisuun tartuntatautilain pykälän mukaisesti.”

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulla ei tuntunut olevan vanhusten arjen tilanteesta mitään käsitystä hallituksen tiedonantopäivänä, ei myöskään tietoa apulaisoikeusasiamiehen päätösprosessista. Kiurulla oli tarjota vain pelkkää kylmää kättä vanhainkotien vierailukieltoon. Hän sanoi:” Yhteiskunnan vastuulla on se, että haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset ympärivuorokautisessa hoivassa eivät voi joutua tilanteeseen, että toisen oikeus tavata läheisiä vaarantaisi toisen ihmisen terveyden tai jopa hengen.”

Mielestäni ministerin puhe oli aivan silkkaa pelottelua ja töräytys, joka olisi saanut jäädä sanomatta. Kysyn, miten omaisen vierailu vie toisen asukkaan hengen? Miksi kahden metrin raja on merkitsevä omaisella muttei hoitajilla, jotka ovat mahdollisesti usean tartuntaketjun pääte nyt kun Suomi avautui.

Menneiden viikkojen tartuntatilanteessa on ollut täysin epäinhimillistä, että omainen ei ole päässyt huoneeseen, eikä ole saanut istua vierellä. Yksityisyyden ja ihmisarvon suojaa on kunnioitettava Suomen oikeusvaltiossa eikä hoitajan pidä väijyä taustalla vierailutilanteessa.
Ministeri Kiurulla ei ollut valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa ihan paras ulosanti. Hän sanoi vanhainkotivierailuista: ”Tämä ei tarkoita sitä, että lähtökohtaisesti suomalaisilla olisi mahdollisuus marssia mihin tahansa sosiaali- ja terveydenhuollon yksikköön mahdollistamaan tätä vierailua.”

Ja yhtä mauton oli ministeri Hanna Kososen hymyävä juhannustervehdys: ”Pysytään paljon ulkoilmassa ja nautitaan tästä upeasta kesäisestä luonnosta.”

Niin, sillä aikaa kun muut suomalaiset nauttivat juhannuksena elämästä ja viihteestä, valtioneuvosto tarjosi vanhuksille hoivakotien auktoriteetilla maustettuja 15 minuutin tapaamisia ulkona tai jossain ”kontissa”. Tai ei sitäkään.

Tarja Pitkänen
Kokemäki

  • avatar Mullikuhnuri

    Miten sitä omaa vanhusta pääsee tapaamaan vaarantamatta myös muiden hoidettavien terveyttä? Ikkunastako kuljetaan, vai miten vältetään yhteisten tilojen kautta tapahtuva tautien tartuttaminen? Jos omaisvierailut olisivat vapaita, olisi laitoksien käytävillä jatkuva trafiikki, jota valvomaan ja jälkiä siivoamaan tarvittaisiin ylimääräistä henkilökuntaa. Sitä ei ole varsinkaan yksityisissä laitoksissa.

    • avatar helenaylonen

      Äitini (93v) on ollut kahdessa hoivakodissa yhteensä n. 2 vuotta. Olen käynyt hänen luonaan (hoitamassa, auttamassa syömään jne.) keskimäärin 2 kertaa päivässä. En ole havainnut mitään trafiikkia tänä aikana. Kun suuremmissa hoivakodeissa on n. 30-40 hoitajaa kierrossa ja lisäksi sijaiset yms. henkilökunta, niin näkisin, että ne omaiset, jotka ovat käyneet säännöllisesti vanhuksiaan katsomassa mahtuvat yhden käden sormiin ja muodostavat erittäin minimaalisen lisäriskin hoitajamääriin nähden. Lisäksi nämä vanhuksestaan “välittävät” omaiset ovat jo yleensä iältäänkin sitä luokkaa, että kontaktit muihin ihmisiin ovat aika vähäiset eivätkä he varmaankaan “biletä” yökerhoissa, kuten asia voi olla varsinkin nuorempien hoitajien ja sijaisten suhteen nyt kun ravintoloiden yms. paikkojen ovet avautuvat. Eikä muutaman omaisen vierailu juuri yhteisten tilojen siivousta ole ennenkään lisännyt. Voi olla, että on myös hoivakoteja, joissa on paljonkin vanhusten luona vierailevia omaisia. Tällöin ei ole mikään erityistä järjenkäyttöä vaativa tehtävä mm. porrastaa vierailuja siten, että suhteellinen tartuntariski pysyy pienenä jopa oikean “pandemian” aikana. Mielestäni ns. “pandemian/epidemian” tässä vaiheessa, kun suurimmassa osassa Suomea tartuntoja ei ole ollenkaan, on tuo omaisten tuoma tartuntariski olematon. Eli odottellanko nyt sitä ns. “”toista aaltoa” ja pidetään vanhukset lukon takana rajoittamattoman ajan!

Kommentointi ei ole käytössä.