Kesän sinileväseuranta päätökseen – Houhajärvestä eniten havaintoja Pirkanmaalla

Sääksjärvi
Sääksjärveä. Kuva: Hamartolos.

Kesän 2020 sinileväseuranta päättyy Pirkanmaalla. Ely-keskuksen mukaan tänä vuonna sinileviä havaittiin keskimääräistä vähemmän.

Yhdellätoista seurantapaikalla ei havaittu sinileviä lainkaan koko seurantajakson aikana eli kesäkuun alusta syyskuun loppuun. Vuosien 1998 – 2019 pitkäaikaiskeskiarvoon verrattuna leviä oli keskimääräistä vähemmän. Ainoastaan kesäkuussa viikoilla 25 ja 26 leviä oli runsaammin.

Useimmin havaintoja tehtiin Sastamalan Houhajärvessä ja Kangasalan Kirkkojärvessä, molemmissa kolmellatoista havaintokerralla.

Jakson viimeisellä seurantaviikolla tehtiin vielä sinilevähavainto Sastamalasta, tällä kertaa Liekovedestä.

Kaikkineen sinilevätilannetta seurattiin 41:llä havaintopaikalla. Havaintopaikat edustivat rehevyydeltään, kooltaan ja vedenlaadultaan erityyppisiä järviä. Seurannan tarkoituksena oli antaa yleiskuva levätilanteesta erilaisissa järvissä.

Jätä kommentti