Kivikoulu puretaan tehokkaasti ja turvallisesti – Työhön päästään maaliskuussa

Entinen Lauttakylän koulu on työmaa-aluetta, jonne ulkopuolisilla ei ole asiaa.

Viimeinen sinetti entisen Lauttakylän koulun purkamiselle saatiin joulukuussa, kun Huittisten kaupunginvaltuusto päätti, että uusi alakoulu rakennetaan kivikoulun paikalle.

Kohteelle oli haettu purkulupaa jo aiemmin, sillä aluetta suunniteltiin asumiskäyttöön.

“Alueelle laitettiin vireille kaavamuutos, joka olisi mahdollistanut asuinrakentamisen. Tämä kaavamuutos tullaan kuitenkin keskeyttämään, kun valtuuston tekemä sijaintipäätös on kuun lopussa lainvoimainen”, rakennuspäällikkö Arto Suuniitty kertoo.

Kaupunki ottaa parhaillaan vastaan tarjouksia koulun purkamisesta. Tarjoukset tulee jättää perjantaihin kello 12 mennessä.

“Tarjousten vertailu ja käsittely hoidetaan sellaisella aikataululla, että tekninen lautakunta pystyy käsittelemään asian 26. tammikuuta olevassa kokouksessa”, Suuniitty sanoo.

Rakennuspäällikkö arvioi, että purkutöihin päästään maaliskuussa ja koko purku-urakka on suoritettu valmiiksi kesäkuun loppuun mennessä.

Purkamisesta tarkka suunnitelma

Tarjouksia varten on laadittu purkusuunnitelmaohje, jonka pohjalta urakoitsijan tulee tehdä purkusuunnitelma.
Suuniityn mukaan tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että rakennuksesta poistetaan ensimmäisenä irtaimisto, haitta-aineet, talotekniset järjestelmät sekä lajiteltavat, irrotettavissa olevat materiaalit.

“Tämä tarkoittaa muun muassa pintamateriaaleja”, hän tarkentaa.

Vasta tämän jälkeen alkaa varsinainen rakennuksen purkaminen.

“Purku sisältää myös perustusten ja pihojen asfaltoinnin purkamiset”, Suuniitty kertoo.

Tarjouksissa tulee esittää purkumenetelmä sekä sen soveltuvuus kohteen purkamiseen.

Purkutyön budjetti on 450 000 euroa.

“Ennen purkutyön alkamista valittu urakoitsija laatii tarkan purkutyösuunnitelman, jossa huomioidaan purkutyön suorittaminen mahdollisimman tehokkaasti, taloudellisesti sekä työturvallisuus- että ympäristövaatimukset ja lait, asetukset sekä säädökset täyttäen”, Suuniitty avaa.

Erityisesti ympäröivän alueen suojaaminen vaatii erityistä huomiota.

“Työmaajärjestelyissä ja purkusuunnitelmassa pitää huomioida kohteen sijainti. Tontti on laaja ja kulkuyhteys selkeä, joten varsinaista haastetta se ei tuo, mutta vaatii oman miettimisensä. Nykyisin rakennusten purkamiset taajamissa ovat kuitenkin yleisiä, joten purkuyrittäjät osaavat kyllä ottaa kaikki vaikutukset huomioon”, Suuniitty sanoo.

Työmaa-alueella oleskelu ei ole sallittus

Tyhjillään ollut rakennus on vetänyt viime vuosina puoleensa nuorisoa. Rakennuspäällikkö muistuttaakin, että varsinkin nyt rakennus on turvallisuussyistä syytä jättää rauhaan.

“Koulun alue tulee olemaan työmaa-aluetta ja sinne on ehdottomasti pääsy kielletty. Työmaan eteneminen varmasti kiinnostaa, mutta sitä voi seurata turvallisesti kaukaa.”