Ylistenrannassa ei leireillä ensi kesänäkään – Rippikoululaiset Harjavaltaan ja Loimaalle

Rippikoululaiset eivät paistattele päivää Ylistenrannan laiturilla ainakaan vielä tulevana kesänä. Huittisten seurakunnan leirikeskuksen mahdollista remonttia tai paikasta luopumista käsitellään aikaisintaan loppuvuonna. Kuva Huittisten seurakunta

Huittisten seurakunnan omistama Ylistenrannan leirikeskus pysyy pois käytöstä myös ensi kesänä. Kirkkoneuvosto päätti viime toukokuussa, ettei leirikeskusta käytetä toistaiseksi seurakunnan omaan toimintaan, eikä tiloja vuokrata ulkopuolisille.

Syynä ovat tiloista kuntotutkimuksen yhteydessä löytyneet, kosteusvaurioon viittaavat mikrobit.

“Päätös perustuu turvallisuuteen ja riskienhallintaan. Tutkimuksen tekijöiltä saatiin kommentti, että herkistyneille ihmisille myös lyhyt oleskelu tiloissa saattaa aiheuttaa oireita”, Huittisten seurakunnan talouspäällikkö Sanna Kemppi kertaa.

Seurakunta sai toukokuussa sekä Aluehallintoviraston työsuojeluneuvonnasta että työterveyshuollon asiantuntevalta lääkäriltä ohjeistuksen, ettei tiloja tule käyttää ennen kuin ne on kunnostettu.

“Työterveyshuollosta korostettiin, että tilanteessa on syytä edetä turvallisuusnäkökulma ja riskienhallinta edellä, mieluummin varman päälle kuin ottaen tietoisia riskejä. Koska tiloja ei käytetä itse, niitä ei tule antaa myöskään muiden käyttöön”, Kemppi sanoo.

Kosteusvaurioihin viittaavia löydöksiä on saunassa, opetusrakennuksessa ja asuntolassa. Näistä rakennuksista otetuissa näytteissä oli pääosin vahva viite mikrobikasvustosta.

Niin sanotun yo-talon alapohjasta löytyi paikallinen, kantavuuteen vaikuttava vaurio.

“Ruokalarakennukseen ei tehty rakenteisiin meneviä tutkimuksia, mutta tehdyissä tutkimuksissa nousi esiin tarve alapohjarakenteen kosteusmittaukselle. Tämä on tarkoitus tehdä loppukevään tai viimeistään alkukesän aikana”, Kemppi kertoo.

Laadinnassa kiinteistöstrategia

Talouspäällikön mukaan Ylistenrannan kohtaloa käydään läpi osana seurakunnassa muutenkin käynnissä olevaa kiinteistöstrategian suunnittelua.

“Parhaillaan kerätään tietoa paitsi Ylistenrannan leirikeskukseen, myös muihin seurakunnan kiinteistöihin ja rakennuksiin liittyen. Näiden pohjalta laaditaan seurakunnalle kiinteistöstrategia.”

Strategian tarkoituksena on käsitellä seurakunnan koko kiinteistöomaisuutta kokonaisuutena.

“Ei keskitytä liiaksi yksittäiseen rakennukseen tai kiinteistöön vaan käydään läpi kiinteistöomaisuuden kokonaisuus ja käsitellään samalla sekä seurakunnan nykyistä toimintaa että ennakoidaan tulevaa.”

Tämän pohjalta arvioidaan, mitä tiloja seurakunnan toiminta vaatii nyt ja tulevaisuudessa.

“Mukaan on otettava myös realiteetit, eli mitä eri rakennusten korjaaminen ja kunnostaminen sekä ylläpito nyt ja tulevaisuudessa maksaa ja kuinka paljon seurakunnalla on varaa panostaa rakennuksiin”, Kemppi muistuttaa.

Tavoitteena on, että kiinteistöstrategia käsitellään lokakuun kirkkovaltuustossa. Tässä yhteydessä tai sen jälkeen ratkaistaan myös Ylistenrannan kohtalo.

Rippikoululaisten määrä vähenee

Varmaa kuitenkin on jo se, että ensi kesänäkään Ylistenrannassa ei leirejä pidetä. Huittislaiset nuoret käyvät rippileirinsä joko Loimaalla tai Harjavallassa.

Kempin mukaan nämä seurakunnat päätyivät yhteistyötahoiksi puhtaasti aikataulullisista syistä.

“Leirien järjestämispaikkoihin vaikutti ennen kaikkea se, missä tiloja oli vapaana. Siitä huolimatta rippileirien ajankohtia jouduttiin jonkin verran muuttamaan alkuperäisestä suunnitelmasta, jotta lähiseudulta löytyi vapaat tilat kolmelle leiriviikolle.”

Vaikka leirit järjestetään muilla paikkakunnilla, ne ovat muilta osin kokonaan Huittisten seurakunnan itse järjestämiä.

“Yhteistyö on tällä hetkellä pelkästään tilavuokrauksen tasolla”, Kemppi kertoo.

Talousjohtaja ennakoi, että tulevina vuosina tilanne voi kuitenkin muuttua, sillä ikäluokkien pienentyessä myös leirien tarve vähenee.

“Tänä vuonna järjestetään kolme rippileiriä, mutta nekään eivät ole täysiä. Huittisten seurakunnan jäsenmäärä laskee tasaisesti ja kun kastettujen määrä vähenee, ei mene kuin muutama vuosi niin leirien määrä putoaa kahteen. Siitä muutaman vuoden kuluttua nuoria on todennäköisesti enää yhteen leirimuotoiseen rippikouluryhmään.”

Talousjohtaja kertoo, että tätä silmällä pitäen Porista käsin onkin tehty keskustelunavaus Satakunnasta yhtenä isona kuntana.

“Viekö tämä avaus jossain vaiheessa pidemmälle, sitä ei voi tietää.”

Jätä kommentti