Kokoomuksen Jukka Pusa: ”Muutos palvelurakenteessa on väistämätön, mutta vaatii uutta ajattelua”

Sastamalan virkaorganisaatiota ei Jukka Pusan mielestä ole enää varaa kasvattaa. ”On paljon toimintoja, joissa voitaisiin hyödyntää markkinoita.”

Tekijä, ei sivustaseuraaja. Sellainen on Jukka Pusa, paikallisen päätöksenteon konkari, joka hakee jälleen paikkaa Sastamalan kaupunginvaltuustosta.

Kiikkalainen Pusa on Äetsän viimeisen kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja, kahden ensimmäisen valtuustokauden valtuutettu sekä nykyinen varavaltuutettu. Valtaosan Sastamalan valtuustokausistaan Pusa toimi sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajana. Lisäksi mies on Sastamalan Kokoomuksen kunnallisjärjestön puheenjohtaja. 

Päivätyönään Pusa on rakentanut 20 vuoden ajan Metsätilat-kokonaisuutta, Suomen suurinta maaseudun kiinteistönvälityksen yritystä ja ketjua, jonka taustayhtiön hallituksen puheenjohtaja hän on. Kunnallispolitiikan lisäksi Pusa toimii yrittäjäjärjestöissä kaikilla tasoilla: Äetsän Yrittäjien puheenjohtajana, Pirkanmaan Yrittäjien varapuheenjohtajana sekä Suomen Yrittäjien valtuustossa ja järjestövaliokunnassa. 

Pitkä kokemus päätöksenteosta ja elinkeinoelämästä antavat perspektiiviä asioiden käsittelyyn, Pusa toteaa. 

”Kun on toiminut niin monella sektorilla paikallisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti, ymmärtää miten tärkeää on hahmottaa kokonaisuus. Pieniin, yksittäisiin asioihin keskittymisen sijaan pitäisi pystyä näkemään suurempi kuva, ja se on vahvuuteni.”

Ei mikään tavallinen kaupunki

Millainen on Jukka Pusan Sastamala? 

Ainakin kaikkea muuta kuin tavallinen suomalainen vajaan 30 000 asukkaan kaupunki. Pusan mukaan pelkästään Sastamalan sijainti Tampereen imussa antaa hyvät edellytykset kehittyä entistä vetovoimaisemmaksi paikkakunnaksi. Yksi edesauttaja ovat paremmat julkiset liikenneyhteydet, käytännössä pääseminen osaksi Tampereen lähijunaliikennettä. 

”Lisäksi viikonloppuiltoihin tarvittaisiin yksi nykyistä myöhäisempi junavuoro Tampereelta Sastamalan suuntaan. Kyseessä on pieni asia, joka vetovoiman kannalta nouseekin äkkiä suureksi.”

Pusa mainitsee myös ympäristön; kaupunkimaisen keskustan vesistön keskellä, sekä kulttuurin.

”Olen kuullut välillä yksisilmäistäistäkin arvostelua kulttuuria ja siihen panostamista kohtaan, mutta monipuolisen kulttuurikentän ansiosta Sastamala on reippaasti kakkostilalla Pirkanmaan matkailussa. Kulttuuri ja matkailu pitävät täällä myös monet muut kaikille kaupunkilaisille tärkeät palvelut ja vaikuttaa positiivisesti koko kylän ilmapiiriin”, Pusa huomauttaa.

Perhe on Jukka Pusalle tärkeä. Lasten Villen ja Eevan kanssa kokkaillaan usein yhdessä.

Kaupunginosissa hyvä pöhinä

Maantieteellisesti laajassa Sastamalassa ei Jukka Pusan mukaan pitäisi asettaa kyliä ja keskustaa vastakkain. Työnsä puolesta ympäri kaupunkia liikkuva mies tuntee kaikki kylät, ja kutsuukin niitä mieluummin kaupunginosiksi. 

”Jokainen Sastamalan kaupunginosa on näyttänyt viime aikoina oman vahvuutensa. On löytynyt ihan uudenlaista yhteisöllisyyttä, jota kaupungin pitäisi tukea enemmän luomalla puitteita erilaisten hankkeiden toteuttamiseen. Tästä hyvänä esimerkkinä Keikyän riippusilta, jonka kunnostuksessa kaupunki oli mukana, mutta jonka toteuttivat asukkaat.”

Pusa nostaa esiin myös kotikaupungiosansa Kiikan hyvä pöhinän. 

”Kiikka on yksi harvoista väkilukuaan kasvattaneista kylistä, ja kun yhteinen henki on hyvä, uudet asukkaat tulevat jäädäkseen.”

Tilastokeskuksen väestötietojen mukaan Sastamala menetti viime vuonna reilut 200 asukasta. Se ei kuitenkaan johdu muuttoliikkeestä, Jukka Pusa muistuttaa. 

”Syntyvyyden ja kuolevuuden eron vuoksi väkiluku pysyy laskussa jonkin aikaa, vaikka muuttoliikkeessä tulisi hyviä tuloksia.”

Sastamalan vahvuuksien kehittäminen ja matkailu yhdistyvät Pusan mukaan yhdessä kohteessa: Ellivuoressa. Mies kertoo vahvistaneensa alueella ainakin viisikymmentä kiinteistökauppaa viimeisen kahden – kolmen vuoden aikana. Kiinnostusta on.

”Vakituisen asumisen mahdollistaminen Ellivuoressa onkin todella iso mahdollisuus Sastamalalle.”

Palvelut pyörien päälle? 

Kaupunginosien runsautta pohdittaessa esiin nousevat väistämättä palvelut. Peruspalveluiden, kuten koulujen, pitää säilyä, mutta muiden palveluiden osalta Pusa peräänkuuluttaa joustavuutta. 

”Muutos on väistämätön. Ei kukaan voi olettaa, että asiat tai palvelut säilyisivät vuosikymmeniä ennallaan, mutta se ei silti ole katastrofi, kun vaihtoehtoja kehitetään järjen kanssa.”

Liikkuva hammashuolto on jo arkipäivää Sastamalassa. Kirjastojen toiminta on lähtenyt Pusan mukaan hienosti rönsyilemään tavanomaisen ulkopuolelle, ja myös neuvolapalvelut olisi mahdollista toteuttaa liikkuvana palveluna. 

Uusien palveluiden käyttöönotto ja kehittäminen vaatii kuitenkin irti päästämistä ja vanhojen rakenteiden ravistelua. 

”Virkaorganisaatiota ei ole varaa enää kasvattaa, siihen ei ole taloudellisia resursseja. On paljon toimintoja, joissa olisi järkevämpää hyödyntää markkinoita, kolmansia osapuolia. Tällöin kaupungin harteilla olisi tasainen kuormitus, ja joustoa haettaisiin oman organisaation ulkopuolelta.”

Jukka Pusa huomauttaa, että myös aika saattaa ajaa jossain kohtaa jonkin kaupungin tuottaman palvelun ohi.

”Jos yksityiset hoitavat sen paremmin, ei Sastamalan ole järkeä lähteä kilpailemaan. Mutta kaikki tämä vaatii ajattelutavan muuttamista”, hän korostaa.

Sastamalan potentiaaliin on uskottava

Palataan vielä ilmapiiriin. Jukka Pusa muistuttaa, että asukkaiden on itse uskottava Sastamalaan ja sen potentiaaliin. Negatiivinen puhe julkisuudessa ja kylillä on hänen mukaansa täysin järjetöntä.

”Voisi olla suosittua olla kriittinen, mutta Sastamalan elinkeinopoliittisen neuvottelukunnan puheenjohtajana olen nähnyt selkeää eteenpäin menoa yrittäjien keskuudessa. Meillä on paljon yrittäjiä suhteessa väkilukuun, ja se kertoo vahvasta tekemisen kulttuurista ja uskosta tätä kaupunkia kohtaan. Yrittäjät tekevät työtään intohimolla, jonka soisin tarttuvan myös virkamiehiin. Ei ole pelkkää puhetta, että kiinteistömarkkinat kääntyivät viime vuonna positiivisiksi. Sastamalaan halutaan, ja meidän pitää itsekin ymmärtää se.”

Jukka Pusa

  • 59-vuotias toimitusjohtaja Sastamalan Kiikasta
  • Kokoomuksen kuntavaaliehdokas
  • Perheessä vaimo ja kaksi lasta
  • Harrastukset: ruoanlaitto, monipuolinen kulttuurin kuluttaminen sekä matkailu – kaikki yhdessä perheen kanssa.
Jukka Pusa on kaikenlaisen kulttuurin ystävä. Hän muistuttaa, että monipuolisen kulttuurikentän ansiosta Sastamala on reippaasti kakkostilalla Pirkanmaan matkailussa.
  • avatar Kolmenäiti

    Oikein Jukka! Kulttuuri ja matkailun tarjonta ovat meidän näkyviä vetovoimatekijöitä sekä suoraa tuloa elinkeinoelämään ja asukkaiden hyödyksi. Meillä on myös vireä keskusta ja paljon palveluita verrattuna moneen samankokoiseen paikkaan. Myös kissan on itse nähtävä häntänsä ja kannettava se ylpeydellä korkealla.

  • avatar markkumanninen

    Kannattaisi katsoa Häijään ja Ellivuoren alueita kokonaisuutena. Ne ovat lähinnä Tamperetta ja siten vetovoimaisia. En tiedä onko tie 2501 jo pinnoitettu, mutta viimeksi kun ajoin sitä Palvialan suunnasta, se oli karmeassa kunnossa. Myös Kutalan läpi kulkeva tie kannattaisi pinnoittaa. Sitä kautta paranisivat yhteyden Nokian suuntaan.

Kommentointi ei ole käytössä.