Kirsi Tuomola: ”Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut kaipaavat lisää resursseja”

Kirsi Tuomola asuu perheineen Kiikoisissa vanhalla tilalla, joka on ollut hänen miehensä suvun hallussa vuodesta 1774. Tuomoloilla on kaksi belgianpaimenkoiraa, Tesla ja Tutka.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen on lähellä kiikoislaisen Kirsi Tuomolan sydäntä. Kokoomuksen listalta Sastamalan kaupunginvaltuustoon pyrkivä ensikertalainen panostaisi koululaisten mielenterveyspalveluiden toteuttamiseen nykyistä paremmin.

”Nuorten yksinäisyys ja lasten ja nuorten tunnetaidot tarvitsevat enemmän huomiota. Tällä hetkellä tilanne on huolestuttava jo ala-asteella, ja opettajilla alkaa olla haasteita työnsä kanssa myös myöhemmin. Hyvä keino pureutua näihin asioihin jo varhaisessa vaiheessa olisi kouluttaa opettajia ja  varhaiskasvatuksen työntekijöitä. Resursseja tulisi lisätä myös kuraattorien ja koulupsykologien palkkaamiseen sekä pienryhmiin.”

Tuomola huomauttaa, että Sastamalassa on jo käytetty kolmannen sektorin tarjoamaa Nuoren mielen ensiapu -koulutusta, mutta se ei riitä. Kun opettajien tietoisuus lisääntyy, se vaikuttaa suoraan paitsi opetukseen myös lasten, opettajien sekä vanhempien yhteistyöhön.

”Lasten ja nuorten mielenterveystyöstä ei voida tehdä säästöjä, sillä se kostautuu lisämenoina vuosien päästä muun muassa nuorina eläkeläisinä.”

“Kaupunki tarvitsee lisää rohkeita yrittäjiä”

Kirsi Tuomola on kosmetologiyrittäjä. Oman yrityksen myötä yhdeksi suurimmaksi huolenaiheeksi ovat nousseet tyhjät liikekiinteistöt, joita on joka puolella Sastamalaa. Tuomola ehdottaa yhdeksi ratkaisuksi hanketta, joka tarjoaisi tietoa, rohkaisua ja mahdollisia yhteistyökumppaneita.

”Tiedän useita aikuisia henkilöitä, jotka miettivät mitä voisivat vielä tehdä, vaikka heillä olisi vakituinen työ. Rohkeus ja tieto ryhtyä yrittäjiksi puuttuvat, vaikka halua voisi ollakin. Kaupunki tarvitsee lisää palveluita ja rohkeita yrittäjiä, jotka tuovat lisää työtä.”

Yrittäjyys kytkeytyy myös kaupungin tarjoamiin palveluihin. Tuomola haluaa, että peruspalvelut, kuten koulut, olisivat jokaisen kuntalaisen saatavilla kohtuullisen matkan päässä.

”Yksityisyrittäjiksi haluavia ammattilaisia kaupunki voisi tukea esimerkiksi palvelusetelimallilla. Tämä toisi töitä kaupunkiin. Meillä Kiikoisissa toimii jo yksityinen sairaanhoitopalvelu”, hän muistuttaa.

Tuomola nostaa esiin myös pyörillä liikkuvat palvelut. Hammaslääkäriyksikön lisäksi lääkäri-sairaanhoitajapari voisi liikkua kylältä toiseen.

”Nykyinen malli on ollut se, ettei lopetettavan palvelun tilalle mietitä korvaavia. Haluaisin olla kehittämässä mallia, jolla pystytään takaamaan palvelun säilyminen ellei nykyisellä, niin vaihtoehtoisella tavalla.”

Tuoreet ideat tervetulleita 

Kiikoislaisena alakoululaisen äitiä, kahden pienen lapsen mummuna ja pienyrittäjänä Kirsi Tuomola kokee tuovansa valtuustoon kokemusasiantuntijuutta monesta vinkkelistä.

”Tuoreiden ja ennakkoluulottomien ideoiden tuominen valtuustoon on varmasti tervetullutta. Minulla on kokemusta neuvotteluista ja ihmisten kanssa toimimisesta, ja sitähän valtuustotyöskentely enimmillään on – ratkaisujen hakemista ja ihmisten kanssa toimimista.”

Ennen vuonna 2018 tapahtunutta oman yrityksen perustamista Tuomola on työskennellyt myyntialalla median parissa, pankin palveluhenkilönä sekä Satakunnan oikeusaputoimistossa oikeusapusihteerinä. Koulutukseltaan hän on markkinointimerkonomi, yritysjuridiikan tradenomi sekä kosmetologi.

”Kokemusta ja näkemystä on siis monelta eri alalta.”

Jätä kommentti