Yksityisen päivähoidon osuus kasvaa Sastamalan keskustan alueella? – ”Valvontaresurssia tarpeen lisätä”, sanoo Kares

Kaupungilla ei ole intressiä kunnostaa Keskustan päiväkotia tai investoida uuteen päiväkotirakennukseen vanhan Vammalan alueella.

Sastamalassa sivistyslautakunta näytti viime viikolla vihreää valoa suunnitelmalle, joka toteutuessaan kasvattaa yksityisen päivähoidon osuutta merkittävästi kaupungin keskustan alueella.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti kasvatusjohtaja Pekka Kareksen esityksen siitä, että Keskustan päiväkotia ei peruskorjata, vaan tästä aiheutuva palvelutarpeen lisäys korvataan yksityisen palvelutarjoajan toiminnalla.

Jos ja kun kaupunki päättää jättää itse tuottamatta osan keskustan alueen päivähoidosta, on yksityinen taho Kareksen mukaan halukas tämän aukon palvelutarjonnassa täyttämään.

Touhula-ketju on kiinnostunut muuttamaan nykyisen päiväkotinsa pois Marttilankadulta ja laajentamaan palvelujaan Muistolan entisen päiväkodin tontilla. Sastamalan Touhula-ketjun yksikkö kasvaisi tällöin yhden ryhmän päiväkodista kolmen ryhmän päiväkodiksi.

Touhulan yhteistyökumppani Rakennusurakointi S. Tikakoski Oy on valmis vuokraamaan Muistolan päiväkotitontin kaupungilta 50 vuodeksi sillä ehdolla, että kaikki tontin rakennukset voidaan purkaa. Sastamalan rakennusvalvonta on tekemässä purkulupapäätöstä lähiviikkoina. Ympäristölautakunta on hyväksynyt tontin vuokratarjouksen 7500 euron vuosivuokralla.

Sastamalassa on aiemmin linjattu, että varhaiskasvatuspalveluista enintään 20 prosenttia voi olla yksityisen tuottamaa. Maaliskuussa valtuusto linjasi, että yksityisen tarjoamien päivähoitopaikkojen määrää voidaan kasvattaa 100:sta 130-150:een.

Kareksen mukaan koko Sastamalan mittakaavassa yksityisen tarjoaman päivähoidon osuus pysyisi muutoksen jälkeenkin alle 20 prosentissa. Vammalan keskustaajaman alueella yksityisen osuus nousisi kuitenkin noin 50:een prosenttiin.

Kasvatusjohtaja myöntää, että yksityisen osuus olisi sen verran suuri, että esimerkiksi valvontaresurssia olisi tarpeen muutoksen myötä lisätä.

”Jos puolet keskustan päivähoitopaikoista on yksityisellä, tarkoittaa se satsausta valvontaan. Näen, että kaupungilla olisi hyvä olla myös varasuunnitelma päivähoidon järjestämisestä, jos jonkinlainen yllättävä tilanne tulisi eteen”, Kares sanoo.

Yllättävällä tilanteella Kares viittaa lähinnä yleisestikin liiketoimintaan aina sisältyviin mahdollisiin riskeihin.

Kares toteaa, että keskustan kehittämissuunnitelmissa on jo aiemmin linjattu siitä, että päiväkoti poistuu Pororannan läheisyydestä. Ratkaisulla kaupunki välttyy oman kiinteistöinvestoinnin tekemiseltä.

Keskustan päivähoitopaikat nyt: 

Päiväkotiketju Norlandian Konsti: 76 lasta
Touhula Sastamala: 24 lasta
Kaupungin omat päiväkodit:
Vuorohoitoyksikkö Ojansuun päiväkoti: 97 lasta
Koiramäen päiväkoti: 58 lasta
Keskustan päiväkoti: 62 lasta
Jatkossa yksityinen Touhula voisi korvata noin 60-paikkaisen Keskustan päiväkodin toiminnan.

Muistolan päiväkoti suljettiin kesällä.

Aiheeseen liittyen Alueviestissä aiemmin:

https://alueviesti.fi/2020/12/04/muistolan-paivakodin-paikalle-yksityinen-paivakoti-rakennusliike-vuokraamassa-tontin-kaupungilta/

Jätä kommentti