Hyppytorni-päätöksen taustalla painavat turvallisuusseikat – “Kaupungilla aina viimeinen vastuu”

Kuva on Youtube -videolta: White Goat Films – Summer session edit 2.

Sastamalan kuluvan vuoden liikuntainvestoinneista lohkeaa 15 000 euron osuus Kaalisaaren hyppytornin kunnostamiseen. Liikunta- ja nuorisopalvelupäällikkö Tiina Haronojan mukaan summalla keskitytään pitkälti tornin turvallisuuden parantamiseen.

Tällä hetkellä ajatus on, että hyppytornin nykyinen runko säilytetään ja ylimmät, 6 ja 8 metrin tasot puretaan. Kaupungin teknisen puolen työntekijät selvittävät lähiviikkoina tornin rakenteiden kunnon, minkä jälkeen suunnitelmissa voidaan edetä.

Haronojan mukaan ruoppaus ei ole ainoa turvallisuusseikka, joka vaikuttaa päätökseen tornin tulevaisuudesta. Jos ylimmät tasot säilytettäisiin, niihin kiipeily ja alas hyppiminen tulisi tehdä mahdottomaksi.

Kuluvalla viikolla päädyttiin ratkaisuun, jonka mukaan selkeintä on poistaa ylimmät tasot kokonaan.

Yhdistys oli valmis hankkimaan rahoituksen pohjan ruoppaamiseen. Haronoja muistuttaa, että vaikka ruoppaus mahdollistuisi ulkopuolisen tahon kautta, viimeinen vastuu tornista on aina kaupungilla.

”Kaikista mahdollisista onnettomuuksista on aina vastuussa kaupunki, eikä se voi ottaa kontolleen sitä, että kahdeksasta metristä hypittäessä sattuu jokin vahinko”, hän korostaa.

Päätös valtakunnan linjauksen mukainen

Liikuntapaikkamestari Jari Ahon mukaan Kaalisaaren hyppytorni on ollut poikkeus Suomen mittakaavassa. Suurin osa torneista on 1-3 -metrisiä, lisäksi löytyy muutamia viiden metrin torneja.

”Valtakunnan linjaus on, että turvallisuustoimenpiteenä yli viisimetriset tornit on purettu tai niiden tilalle on rakennettu matalampi. Ruoppauksia ei ole toteutettu oikeastaan missään. Päätösten taustalla vaikuttavat sekä Tukesin että SUH:n (Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto) ohjeistukset.”

Kolmen metrin hyppytaso on kaupungin näkökulmasta pitkäaikainen ratkaisu. Kolmen metrin alle riittää veden syvyydeksi 3,5 metriä, ja Kaalisaaressa syvyys on Jari Ahon mukaan vaihdellut viimeisen kymmenen vuoden kuluessa neljän metrin molemmin puolin.

Ylempien rakenteiden purkamisen lisäksi jäljelle jäävän tornin turvallisuutta parannetaan valaistuksella.

Jätä kommentti