Puheterapeuteista pula Sastamalassa – Palkkaus ei ole kilpailukykyinen muuhun Pirkanmaahan verrattuna

Kuvituskuva Pixabay.

Sastamalan kaupungin ahdinko puheterapiapalveluiden suhteen jatkuu. Kaupungin puheterapiapalvelussa on ollut jo pidempään vajaa miehitys, ja tilannetta on yritetty paikata ostopalveluilla.

Maaliskuun alusta lähtien kaupungilla ei ole ollut lainkaan työtehtäviä hoitavia puheterapeutteja, kaikki kolme virkaa ovat täyttämättä. Kaksi viroista on ilman viranhaltijaa työntekijöiden irtisanouduttua syksyllä 2020 ja talvella 2021 ja kolmannen viran haltija on ollut vapaalla viime vuodesta alkaen. Uusia työntekijöitä ja viransijaista ei ole saatu rekrytoitua.

Länsi-Suomen aluehallintovirasto on jo muutamaan otteeseen edellyttänyt kaupungilta toimia, jotta lakisääteinen kolmen kuukauden määräaika ei enää ylittyisi puheterapiaan pääsemisessä. Avi edellyttää toimenpiteitä asiantilan korjaamiseksi toukokuun loppuun mennessä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee aluehallintovirastolle annettavaa lausuntoa huomenna keskiviikkona. Toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi on jo tehty useita, asiakkaita on esimerkiksi kontaktoitu puhelimitse ja hoidontarpeenarviointeja on tehty ostopalveluna.

Merkittävin tilannetta korjaava toimenpide kuitenkin liittyy puheterapeuttien palkkaan Sastamalassa. Lautakunnan esityksenä on, että kaupunginhallitus tarkistaa puheterapeuttien palkkauksen, joka ei nykyisellään ole kilpailukykyinen muuhun Pirkanmaahan verrattuna.

Puheterapeutin palkka on Sastamalassa ollut 3366,87 euroa. Lisäksi on maksettu 300 euron rekrytointilisää. Tähän asti palkkaus on rekrytointilisän kanssakin jäänyt alle Puheterapeuttiliiton suositteleman minimin. Pirkanmaalla vain yksi kunta maksaa palkkaa vähemmän kuin Sastamala. Puheterapeuteista on valtakunnallisesti pulaa, joten nykytilanne ei ole Sastamalalle eduksi.

Asiaa valmistelleet Sotesin johtava hoitaja Anne Kantola ja osastonhoitaja Maire Lönnqvist toteavat, että jos kaikki vakanssit saataisiin täytettyä, riittäisivät ne puheterapian palvelutarpeen tyydyttämiseen paikkakunnalla.

Jätä kommentti