Huittisten kaupunki konsulteista: ”Asiantuntijapalvelut täydentävät oman henkilöstön osaamista”

Kuntamaisema Oy:n asiantuntija Marja Tuohimaa avusti vuonna 2019 Huittisten kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaata ja hallintojohtaja Sami Ylipihlajaa sopeuttamisohjelman laadinnassa.

Erilaisten konsultti- ja asiantuntijapalveluiden käyttö kunnissa herättää aika-ajoin kysymyksiä ja keskustelua.
Huittisissa esimerkiksi kaupunginvaltuutetut nostavat usein puheenvuoroissaan esiin konsulttien käytön ja kyseenalaistavat, eikö asiantuntijoiden tekemät selvitykset olisi voitu toteuttaa kaupungin omana työnä.

Huittisten kaupungin johtoryhmä teki Alueviestin pyynnöstä koonnin konsulttien käytöstä muutaman viime vuoden ajalta.
Konsulttipalvelut määriteltiin niin, ettei niissä huomioitu teknisen puolen suunnitelmia, kuten arkkitehtisuunnitelmia.

Viime vuoden aikana konsulttipalveluja tarvittiin kahdesti, molemmat hallinnon tarpeisiin.
Suunnitteluapua tarvittiin reilun 7000 euron edestä, kun kaupunki valmisteli kaukolämpöyhtiönsä Huittisten Lämpö Oy:n osakkeiden myyntiä Adven Oy:lle. Toteutuessaan osakkeiden kauppasumma olisi ollut yli 3,7 miljoonaa euroa, mutta kaupunginhallitus kaatoi myyntiaikeet.

Toisen kerran kaupunki hyödynsi konsulttipalveluita Huittisten liikennepalveluiden suunnitteluun ja hankintaan. Sitowisen kanssa tehtävä yhteistyö jatkuu kuluvana vuonna, joten lopulliset kustannukset eivät ole vielä tiedossa. Rahaa konsulttipalveluihin on tässä tapauksessa varattu maksimissaan vajaa 22 000 euroa.

Säästöohjelma ja terveyshyödyn edistäminen maksoivat

Vuonna 2019 kaupunki hyödynsi Asianajotoimisto Merilammen Emma Niemistön osaamista reilun 3000 euron edestä tehdessään sovintosopimuksen Tahto Areenan rakentamisesta. Tämä kustannus luettiin tekniselle puolelle.

Samaisena vuonna laadittiin Kuntamaisema Oy:n toimesta kaupungille sopeuttamisohjelma säästökohteiden löytämiseksi. Tämän hallinnon hankkiman säästöohjelman hinnaksi tuli 24 000 euroa.

Elinvoiman puolella toteutettu Huittisiin hullun hyvä keskusta -hanke käytti vuonna 2019 Ramboll Finland Oy:n asiantuntija Eero Salmisen osaamista erityisesti kaupan ja palveluiden sijainti- ja liikepaikkakysymyksissä. Kehittämissuunnitelmien kustannukset olivat 12 500 euroa, mutta Leader-rahoitteisen kehittämishankkeen kustannuksiin saatiin 90 prosentin tuki.

Vuosina 2018–2019 Suomen hankintajuristit Oy avusti teknistä toimea kuljetus- ja maanrakennuskaluston puitesopimuksen kilpailutuksessa vuosille 2019–2020 ja mahdolliselle kahdelle yhden vuoden optiokaudelle. Tämän konsulttiavun hinnaksi tuli reilut 15 000 euroa

Vuosina 2018–2019 ostettiin konsulttien asiantuntijuutta myös Savoa Partners Oy:ltä terveyskeskuksen avosairaanhoidon toimintamallin päivittämiseen. Koko terveyskeskuksen toimintamalli uudistettiin niin, että avosairaanhoidossa siirryttiin perinteisestä ajanvarausvastaanotosta moniammatilliseen tiimimallityöskentelyyn ja edistettiin kevyiden palveluiden käyttöä.

Kiireettömän hoitoon pääsyn edistäminen, asiakaskokemuksen parantaminen, kustannusvaikuttavuus ja sekä hoidon laadun että terveyshyödyn edistäminen kustansivat perusturvalle vuonna 2018 noin 22 000 euroa ja vuonna 2019 noin 38 000 euroa.

Konsulttien käyttö samalla tasolla

Kaupungin elinvoimajohtaja Riikka Peippo kertoo, että kaupunki ostaa asiantuntijapalveluita tarkkaan harkiten, oman henkilöstön osaamista täydentämään.

Tästä syystä konsulttipalveluiden käytön ei voida katsoa kasvaneen tai vähentyneen viime vuosien aikana.

”Konsulttien tarve vaihtelee vuodesta toiseen riippuen konsulttiapua tarvitsevien asioiden määrästä ja koosta”, Peippo täsmentää.

Elinvoimajohtaja ei osaa arvioida sitäkään, paljonko Huittinen käyttää konsulttipalveluita suhteessa muihin saman kokoisiin ja palvelurakenteeltaan vastaaviin kuntiin.

”Valitettavasti tästä ei ole olemassa vertailutietoa. Meilläkään näitä tietoja ei ole mitenkään erikseen koottuna, vaan ne on kerätty tätä juttua varten”, Peippo perustelee.

Jätä kommentti