Punkalaidun kysyy asukaskokemuksista – Puhelinsoittoja satunnaisesti valituille 15 vuotta täyttäneille kuntalaisille

Kuvituskuva Pixabay.

Punkalaitumen kunta teettää tutkimuksen kuntalaisten asukaskokemuksista. Taloustutkimus Oy:n tekemässä kyselyssä yhteyttä otetaan myös vapaa-ajan asukkaisiin.

Kohderyhmä ovat 15 vuotta täyttäneet satunnaisesti valitut kuntalaiset, jotka kontaktoidaan puhelimitse. Haastattelut tehdään toukokuun aikana.

Tulokset analysoidaan tilastollisesti ja vastaukset laajennetaan koskemaan koko kunnan väestöä. Tutkimusraportti sisältää Punkalaitumen tulokset, lisäksi tuloksia voidaan verrata Taloustutkimuksen tietopankkiin, joka sisältää yli 20 kunnan tulokset. Tuloksia verrataan myös kesällä 2020 tehdyn asukastyytyväisyyskyselyn tuloksiin.

Raportti esitellään kesäkuussa luottamushenkilöille ja kunnan henkilöstölle. Kesäkuussa valittavalle valtuustolle raportti esitellään syksyllä.

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään muun muassa uuden kuntastrategian laadinnassa.

Jätä kommentti