”Elinvoimainen keskusta säteilee hyvinvointia ympärilleen”, sanoo Maria Jokinen, nro 12

Kirpaiseva kunnallisveroprosentin korotus. Siinä lyhykäisyydessään Maria Jokisen motiivi lähteä ehdolle kevään 2021 kuntavaaleihin Sastamalassa. Jokisen mukaan asuminen tulisi pitää mahdollisimman edullisena, jotta kaupunki voitaisiin nähdä houkuttelevana paikkana rakentaa elämänsä. 

”Arjen sujuvuuden palveluita, kuten varhaiskasvatusta ja terveyspalveluita varten tulopohjan pitää olla kunnossa. Mutta se tie on lyhyt, että se tehdään veronkorotusten kautta. Olisin hakenut ensin säästöjä tehostamalla toimintoja”, kokoomuksen kuntavaaliehdokas toteaa. 

Maria Jokiselle tärkeitä teemoja ovat yrittäjyys, arjen sujuvuus, kestävä kehitys ja ympäristövastuu. Tärkeimmäksi asiaksi kunnassa Maria Jokinen nostaa yrittäjälähtöisyyden. Jokinen lisäisi vuoropuhelua kaupungin ja yrittäjien välillä esimerkiksi säännöllisin yritystapaamisin.

Hän ehdottaa myös elinkeinopoliittisen mittariston laatimista. Sen avulla pystyttäisiin säännöllisesti seuraamaan kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä esimerkiksi sitä, miten hankinnat toteutuvat. 

”Kunta ei pärjää, jos siellä ei ole elinvoimaisia yrityksiä. Meidän pitää huolehtia, että kuntamme kasvuhakuiset yritykset saavat tarvitsemansa tuen”, hän sanoo. 

Ympäristöteko myös talousteko

Kaupunki ei voi yrittää yrittäjien puolesta, mutta se voi tarjota toimintaedellytyksiä sekä lisätä vetovoimaa esimerkiksi sujuvalla lupapolitiikalla ja keskustaa elävöittämällä. Yksi esimerkki on Vammalan torin kehittämissuunnitelma. Hän toivoo, että prosesseja saataisiin vietyä nopeammin läpi.

Vammalan keskustan elinvoima on Jokisen mukaan ensiarvoisen tärkeä asia. Mitä sykkivämpi kaupungin sydän on, sitä enemmän se säteilee hyvinvointia ympärilleen eli kyliin. 

Jotta Suomen tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä toteutuu, pitää kuntien lähteä mukaan talkoisiin ja näyttää esimerkkiä. 

”Vain siten mukaan saadaan myös yksittäiset kuntalaiset.”

Lainaaminen, kierrättäminen ja korjaaminen ovat nousevia trendejä, eikä kestävän kehityksen toteuttamisen tarvitse olla kaupungin näkökulmasta monimutkaista.

”Kaupunkipyöriä on jo useissa kunnissa, miksei sitten Sastamalassa? Kuinka helppoa lainapyörällä olisi hurauttaa rautatieasemalta Vammalan torille ja takaisin”, Jokinen väläyttää.

Ympäristöteko on myös talousteko. Vastuullisuuden lisääminen kunnan hankintakriteereihin sataa yleensä paikallisten toimijoiden laariin.

Vahva koulutus ja yhteistyö seutukunnan kanssa

Osaavasta työvoimasta tulee Suomessa vielä olemaan pula. Kun yritykset miettivät, mille paikkakunnalle ne sijoittuvat, he katsovat missä on työvoimaa. Siksi Sastamalasta pitää löytyä vahva toisen asteen koulutus, joka Sastamalan koulutuskuntayhtymässä jo toteutuu. Jokinen näkee, että sen lisäksi avauksia pitäisi tehdä enemmän korkeakoulujen suuntaan. 

Tampereella on yliopisto sekä ammattikorkeakoulu, myös Satakunnan ja Hämeen ammattikorkeakouluja voitaisiin hyödyntää. 

”Yritykset voisivat tarjota harjoittelua, mahdollisuuksia tehdä opinnäytetöitä tai tutkimuksia. Inhimillisen pääoman kasvattaminen on yksi yritysten eduista tulevaisuudessa”, Jokinen huomauttaa. 

Tulevaisuutta on myös se, että tehdään yhteistyötä seutukunnan ja naapurikuntien kanssa. Maria Jokinen toivoo, että Sastamalassa osattaisiin ajatella laajemmin. 

”Monet haluavat muuttaa kaupungista maalle, mutta Suomessa on tuhansia kuntia, jotka voivat markkinoida itseään luonnolla ja kauniilla maisemilla. Sastamala on todella lähellä Tamperetta, ja se vetovoima on saatava hyötykäyttöön uusia asukkaita houkuteltaessa.”

Avainasemassa on julkinen liikenne ja sen lisääminen. Tampere pitäisi saada mielikuvissa vielä nykyistä lähemmäksi Sastamalaa.

Maria Jokinen

Ikä: 40 vuotta

Työ: elinkeinopäällikkö, yritysvalmentaja

Perhe: yrittäjäpuoliso Eero Jokinen ja neljä lasta, joista vanhin käy yläastetta ja kolme on alle kouluikäisiä

Luottamustoimet mm: Sastamalan Osuuspankin hallituksen jäsen, Sastamalan kaupungin henkilöstöjaoston jäsen ja varapuheenjohtaja, kaupunginhallituksen varajäsen

Harrastukset: asuntosijoittaminen, ratsastus ja ryhmäliikunta