“Tärkeä voimavara läheisilleen ja koko yhteiskunnalle” – Omaishoitajien työtä tuetaan Sotesissa monin eri tavoin

Kuvituskuva: Pixabay.

Vastaus Eeva Määttäsen yleisönosaston kirjoitukseen Alueviestissä 12.5.2021

Omaishoitajat tekevät arvokasta työtä ja heidän työtään tuetaan Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluissa monin eri tavoin.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista, hoitopalkkiosta, vapaasta ja muista omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidontuen palkkion suuruus määrittyy hoidettavan toimintakyvyn mukaan. Alin palkkio Sastamalassa ja Punkalaitumella on  511 euroa/kk, seuraavat palkkioluokat ovat 909 e/kk ja 1703e/kk. Palkkio on veronalaista tuloa.

Omaishoitajille on oikeus vähintään kahteen vuorokauteen vapaata kuukaudessa. Tämän vapaan hoitaja voi pitää joko säännöllisesti kuukausittain tai kerryttää yhtäjaksoisesti pidettäväksi useamman kuukauden vapaat.  Vapaat tulee kuitenkin pitää kalenterivuoden aikana, eli niitä ei voi siirtää seuraavalle vuodelle. Omaishoitajalle vapaiden pitäminen on vapaaehtoista, mutta siihen kannustetaan ja vapaat pyritään järjestämään asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan.

Vaihtoehtoja omaishoidettavan hoitamiseksi hoitajan vapaan aikana on tällä hetkellä useita: hoitojaksoja kunnan omissa yksiköissä, ostopalveluna, palvelusetelillä yksityisen palveluntuottajan yksikössä, ostosopimuksella tai perhehoidossa. Kotiin annettavia palveluita ovat kotipalveluyritysten tuottamat palvelut palvelusetelillä, sijaishoitaja tai perhehoitaja.  Omaishoidettava maksaa vapaasta  lain määrittämän omavastuuosuuden 11,40 euroa palveluntuottajalle.

Omaishoitoperheille on tarjolla myös useita muita palveluja ja tukea arkeen mm. päivätoimintaa, kuntouttavia jaksoja, valmennusta, terveystarkastuksia ja kolmannen sektorin palveluita. Omaishoitoperheiden tukemiseen osallistuvat aktiivisesti järjestöt, joita pelkästään omaishoitoon keskittyviä on Sastamalan ja Punkalaitumen alueella kolme. Myös Kelalta on mahdollista saada tukea esim. kuntoutuksen muodossa. Omaishoitoa yhtenäistetään yhteistyössä muiden Pirkanmaan kuntien kanssa soteuudistuksen valmistelun puitteissa.

Kiitämme kirjoittajaa tärkeän asian esiin nostamisesta. Omaishoitajat ovat tärkeä voimavara läheisilleen ja koko yhteiskunnalle nyt ja tulevaisuudessa. Teemme jatkuvaa kehittämistyötä omaishoitoperheiden palveluiden kehittämiseksi.

Maria Haavisto, asiakasohjaaja

Marita Jantunen, vammaispalveluohjaaja

Susanna Lehtonen, vammaispalvelupäällikkö

Mari Ollinpoika, ikäihmisten avopalvelujohtaja

Jätä kommentti