Varallisuuserot ovat jo haitallisen suuria – “Korjaavat toimenpiteet välttämätöntä käynnistää”

Kuvitus: Pixabay.

Varallisuuserot ovat kasvaneet Suomessa jo yli 30 vuotta putkeen, sanoo Tampereen yliopiston kansantaloustieteen professori Matti Tuomala Ylen haastattelussa 20.7. Merkittävä syy kehitykseen löytyy verojärjestelmästämme. Ahon – Viinasen porvarihallitus eriytti ansio- ja pääomatulojen verotuksen vuonna 1993 kohtalokkain seurauksin.

1990-luvun puolivälin jälkeen varallisuus alkoi entistä enemmän keskittyä kaikista varakkaimmille. Tämä johtui mm. siitä, että suurituloisille avautui uusia mahdollisuuksia nostaa tulonsa matalammin verotettuina pääomatuloina.

Tilanne voidaan korjata palaamalla takaisin järjestelmään, jossa samansuuruisista ansio- ja pääomatuloista maksetaan sama määrä veroa. Muutos on tärkeä paitsi tasa-arvon kannalta myös verokikkailun vähentämiseksi.

Tilastokeskuksen kesäkuussa julkaiseman kotitalouksien varallisuustilaston mukaan varakkain kymmenys omisti vuonna 2019 lähes puolet kaikesta nettovarallisuudesta. Toisaalta vajaa puolet suomalaisista omistaa yhteensä vain noin viisi prosenttia nettovarallisuudesta. Samalla on todettava, että palkansaajien verotus on monissa tapauksissa kireämpää kuin pääomien verotus.

Valitettavasti tilastot myös aliarvioivat varallisuuseroja, koska kaikkiin tilastoihin ei ole saatu mukaan kaikkein varakkaimpia ja niistä puuttuu varallisuutta, mm. vakuutuskuorissa oleva varallisuus.

Hallituksen syksyiseen budjettiriiheen on syytä lähettää terveisiä, että palauttakaa ansio- ja pääomatulojen verokohtelu samalle tasolle. Tällöin on jopa mahdollisuuksia ansiotuloverotuksen lievään alentamiseen.

Toinen viesti budjettineuvotteluihin on, että poistakaa listaamattomien yritysten muihin veronmaksajiin nähden epäoikeudenmukaiset veroedut, jotka lisäksi haittaavat talouden toimintaa ja antavat yhtiöille vääränlaisia kannustimia.

Myös valtiovarainministeriön yritysverotuksen asiantuntijaryhmä on suositellut listaamattomien yhtiöiden veroedun muuttamista. Tämän toimenpiteen katsotaan samalla kannustavan kasvattamaan yrityksiä.

Suuret varallisuuserot ja varallisuudella sekä sen verottamisella kikkailut turhauttavat ja rapauttavat kansalaisten oikeudentuntoa. Siksi on välttämätöntä käynnistää korjaavat toimenpiteet ennen kuin epätasa-arvoisuus kärjistyy entisestään.

Suoraa puhetta

  • avatar Jerry

    Olisiko Ylen ollut asiallista valita poliittisesti sitoutumaton professori antamaan lausuntojaan tai ainakin mainita jutussa, että näkökanta ei ole neutraali.

  • avatar Suoraa puhetta

    Mitä mieltä olet itse asiasta eli varallisuuserojen suuresta kasvusta?

Kommentointi ei ole käytössä.