Tiukka äänestys Huittisissa: Myllytien kaavoitusta ei jatketa

Huittisissa keskeytetään Myllytien asemakaavan laadinta ja kaavatyö lopetetaan. Kaavoituksen jatkamiselle ei ole tarvetta eikä maankäytöllisiä edellytyksiä.

Kaavalla ei ole saavutettavissa alkuperäisen suunnitelman mukaisia rantaan rajoittuvia tontteja. Tämä vähentää huomattavasti alueen houkuttelevuutta.

Kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaan esitys tuli päätökseksi äänin 4-4. Tasatuloksessa puheenjohtaja Arto Metsämäen (kesk.) ääni ratkaisi. Samalla kannalla olivat Aulikki Kuisma (kesk.), Tuomas Toivola (kok.) ja Tinja Tähtinen (kok.).

Aila Hänninen (sd.) esitti Niina Immosen (ps.) kannattamana, että asemakaavan laadintaa ei keskeytetä, vaan jatketaan suunnittelua. Alueelle suunnitellaan ja rakennetaan etätyöntekijöille asuntoja joko vakinaisiksi tai kakkosasunnoiksi. He saivat tuekseen Antti Heikkilän (ps.) ja Mikko Kauniston (vas.).

Hannu Haapasalo (kesk.) äänesti tyhjää.

Jätä kommentti