Toimikunta kirjasi ja valokuvasi havaintoja: Ympäristökatselmuksella löytyi huomautettavaa Sastamalassa

Sastamalan kaupungintalo.

Sastamalassa suoritetussa ympäristökatselmuksessa löytyi huomautettavaa. Tällaisia kohteita oli yhteensä 22.

Katselmuksella huomio kiinnittyi sekä rakennusten tai ympäristön hoidon laiminlyömiseen että luvattomaan tai määräysten vastaiseen rakentamiseen. Kohteet valokuvattiin ja havainnot kirjattiin ylös. Laadittu kooste sisältää myös toimenpide-ehdotukset.

Tapauksista neljä on sellaisia, että niiden jatkokäsittelystä huolehtii ympäristövalvonta. Loput kuuluvat rakennusvalvonnalle.

Havaitut puutteet on poistettava asetetussa määräajassa.

Ympäristökatselmuksen suoritti ympäristölautakunnan asettama katselmustoimikunta.

Jätä kommentti