Sastamalan strategiasta ja tulevista investoinneista: “Olen järkyttynyt suunnasta, johon Sastamalaa viedään”

Kaupunginvaltuutettu epäilee, että Kiikan ja Pehulan alakoulut on tarkoitus yhdistää tulevaisuudessa. Arkistokuva Kiikan koulu pihalta: Minna Isotalo.

Sastamalan uusi valtuusto on aloittanut työnsä ja saanut jo päätettäväkseen strategian. Sen lisäksi tulossa ovat isot sivistyspuolen investointihankkeet, joilla määritellään kaupungin linja pitkälle tulevaisuuteen. Kaupunki on strategiassaan tukeutunut vahvasti pohjoisen alueen ja erityisesti Mouhijärven kasvuun. Viranhaltijat ovat määrätietoisesti toteuttaneet valittua strategiaa, ja investointien painopiste on ollut Mouhijärvellä, mikä on johtanut tilanteeseen, jossa Vammala ja Äetsä ovat infrastruktuurin osalta pääosin heikommassa tilanteessa kuin Sastamalaa perustettaessa.

Edes MDI:ltä tilatut väestöennusteet, joilla perusteltiin palveluverkkoselvityksen mukaiset toimenpiteet, eivät ennusta kasvua Mouhijärvelle. Vastaava väestökehitys on valitettavasti laajempi ilmiö Suomessa, eikä meidän tulisi tämän kehityksen edessä lamaantua, mutta nyt olisi hyvä hetki tunnustaa, että myös virheitä on tehty. Tilanteemme on monella mittarilla naapurikuntia heikompi, eikä viimeaikainen negatiivinen ilmapiiri kaupungissamme johdu pelkästä ”tyrvääläisestä” kulttuurista.

Sastamala on tehnyt olemassa oloaikansa suurimman strategisen virheen tukeutumalla Mouhijärven kasvuun ja unohtamalla pitovoiman merkityksen Vammalan ja Äetsän alueella. Pelkästään päivähoitopaikkojen puute on virhe, johon kaupungillamme ei ole varaa ja silti ongelma on jatkunut jo pidempään, ja se pahenee tulevaisuudessa. Tehtyjen virheiden ja tosiasioiden tunnustaminen vaikuttaa olevan kaupungin nykyiselle johdolle täysin ylivoimaista.

Toisinaan teemme tiedostamattamme investointeihin liittyviä päättelyvirheitä ja yksi tällainen on uponneiden kustannusten harha. Riippumatta siitä paljonko olemme käyttäneet panoksia jonkin asian tai tavoitteen edistämiseen, jo tehtyjen investointien ei tulisi vaikuttaa päätöksentekoomme. Nämä panokset on menetetty, eivätkä tule takaisin. Tämä toiminta perustuu oletukseen toimintamme rationaalisuudesta, mutta erityisesti julkisten varojen kohdalla meillä ei oikeastaan voi olla muita oletuksia.

Pahin on kuitenkin edessä, jos edellisen valtuuston linjaamia yläkouluinvestointeja viedään suunnitellusti eteenpäin, sillä niillä sidotaan sivistyspuolen investoinnit vähintään viideksi vuodeksi eteenpäin. Kiikan ja Pehulan alakoulut ovat palveluverkkoselvityksen perusteella käyttöikänsä päässä, osin kiinteistöhuollon laiminlyöntien seurauksena, ja saattavat joutua päivän varoitusajalla suljettavaksi. Muistolan tilannetta emme tarkkaan tiedä, mutta se tuskin eroaa merkittävästi edellä mainituista. Ajatus lieneekin yhdistää Muistola myöhemmin Sylvään kanssa, sekä Pehula ja Kiikka keskenään, kuten Palveluverkkoselvityksessäkin esitettiin. Huomioiden keskustan päiväkodin, Tyrväänkylän ja Marttilan koulujen sulkemiset, olen järkyttynyt siitä suunnasta mihin kaupunkiamme tällä hetkellä viedään.

Lauri Tapio
Sastamalan kaupunginvaltuutettu

Jätä kommentti