Sastamala satsaamassa lähivuosina kouluihin ja liikuntapaikkoihin – Odotettu Vammalan torin saneeraus käyntiin

Maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila (vasemmalla) selvitti torisuunnitelmia Vammalan torilla aiemmin tänä syksynä. Arkistokuva: Minna Isotalo.

Sastamalan talous pysyy tasapainossa vuosina 2022-2023, vaikkakin taloussuunnitelman ja ensi vuoden budjetin laadinta on tapahtunut poikkeuksellisen epävarmoissa tunnelmissa. Päätä ei ole kuitenkaan laitettu pensaaseen, vaan kaupunki investoi suunnitelmakaudella muun muassa kouluihin yli 20 miljoonalla eurolla.

Vuosien 2022-2024 taloussuunnitteluun eniten vaikuttavia tekijöitä ovat koronaepidemia sekä sosiaali- ja terveyshuollon sekä pelastustoimen siirtyminen 2023 alusta perustettavalle hyvinvointialueelle.

Koronapandemia ei ole osoittanut toivottuja laantumisen merkkejä. Valtio ei ole myöskään enää 2022 korvaamassa pandemiasta aiheutuneita kuluja kuin suoran terveydenhuollon osalta.

”Hallitus on tukenut kuntia vuoden 2020 ja 2021 aikana huomattavilla valtionosuuksien korotuksilla, yhteisöveron jako-osuuden korotuksella ja myös suorilla tuilla. Valtion tuki on selkeästi parantunut kuntien tilinpäätöksiä, niin Sastamalassa kuin muissakin kunnissa”, kertoo kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg.

Suurimpia talousarvioon ja taloussuunnitteluun vaikuttavia taustatekijöitä on Malmbergin mukaan kuitenkin hyvinvointialueiden perustaminen vuoden 2023 alusta.

”Kuntien tuloista ja menoista poistuu noin 65 prosenttia, mutta taseessa tapahtuvat muutokset ovat vähäisiä. Kunnilta leikattavan veroprosentin suuruus vahvistetaan vasta keväällä 2022 ja valtionosuuksien lopulliseen tasoon vaikuttavat vuoden 2022 sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset. Voidaankin perustellusti sanoa, että taloussuunnitelman vuodet 2023–2024 sisältävät tulopohjan suhteen erittäin suuria epävarmuustekijöitä”, Malmberg tiivistää.

Odotettu Vammalan torin alueen saneeraus lähtee käyntiin

Sastamala toteuttaa lähitulevaisuudessa isoja sivistystoimen investointeja Palveluverkko 2030 -suunnitelman mukaisesti. Ensimmäisenä käynnistetään pitkään odotettu Mouhijärven yhteiskoulun saneeraus ja uudisrakentaminen. Hankesuunnitelma valmistuu alkuvuodesta ja rakentaminen käynnistyy loppuvuoden aikana.

Sylvään koulun yhteyteen rakentuvan Taitotalon rakentamisen on määrä alkaa keväällä 2023. Myös Pehulan monipalvelukeskuksen (alakoulu+päiväkoti) valmistelu käynnistetään suunnitelmakauden lopulla.

Liikuntapaikkarakentamisessa suurin kohde on Suodenniemen urheilutalo. Sen valmistuminen ajoittuu vuoden 2022 loppuun. Tekonurmen saavat sekä Mouhijärven jalkapallokenttä että Varilan pesäpallokenttä.

Yksi paikallisesti odotetuimmista hankkeista tulee olemaan Vammalan torin alueen saneeraus. Syksyllä 2022 alkavalle ja vuoden 2023 puolelle jatkuvalle hankkeelle on varattu yhteensä miljoona euroa. Tavoitteena on viihtyisä ja vetovoimainen kokonaisuus. Keskustan osalta kehittämistyö jatkuu tämänkin hankkeen jälkeen.

Sastamalan tonttitarjonta täydentyy, kun Varilaan, lähelle Vareliuksen koulua, rakennetaan kunnallistekniikka uudelle, 18 omakotitontin asuntoalueelle.

Kommentointi ei ole käytössä.