Muistetaan myös hyvinvointialueen sosiaalipalvelut – “Ovat osa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistä”

Kuvituskuva Pixabay.

Nyt käytävät aluevaalit ovat merkittävä etappi sote-uudistuksessa. Onko keskusteluissa huomioitu tarpeeksi esimerkiksi sosiaalipalveluita, joilla on myös valtavan suuri merkitys hyvinvointialueen kokonaisuudessa.

Suomessa on noin 2500 sosiaalityöntekijää enemmän kuin kunnissa on sosiaalityöntekijöiden vakansseja. Yli 7200 sosiaalityöntekijää on rekisteröinyt ammattinsa Valviran ylläpitämään sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri Suosikkiin.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian selvityksen mukaan todelliset syyt siihen, että kolmannes sosiaalityöntekijöistä ei hakeudu kuntiin asiakastyöhön johtuvat puutteellisista resursseista, valtavista asiakasmääristä, johtamisen ongelmista ja palkasta, joka ei vastaa työn vaativuutta.

Jos sosiaalityöntekijäpula halutaan aidosti ratkaista, tulee työntekijöille antaa mahdollisuudet tehdä eettisesti kestävää sosiaalityötä muun muassa asiakasmääriä rajaamalla ja tarjoamalla riittävät resurssit.

Lastensuojelu on sosiaalipalveluiden ehkä tunnetuin sektori. Sekä lastensuojelun että vammaispalveluiden ja aikuissosiaalityön asiakasmäärät ovat liian mittavat koko maassa.  Lastensuojelun tilanteeseen on onneksi tullut vähän helpotusta tänä vuonna, koska yhdellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä saisi olla vastuullaan enintään 35 lasta. Suomen suurimmalla hyvinvointialueella Pirkanmaalla valmistellaan tulevaisuuden sote-keskusta. Pirkanmaan tulee näyttää esimerkkiä ja sosiaalityöntekijällä olisi jatkossa vastuullaan enintään 25 lasta.

Lastensuojelun lähtökohta on aina lapsen etu. Kaikista kovin ja viimeisin keino turvata lapsen kasvu ja kehitys on huostaanotto.  Tämä tarkoittaa sitä, että vastuu lapsen hoidosta ja kasvatuksesta siirtyy viranomaisille. Lastensuojelun Keskusliiton ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) selvityksen mukaan lapsen sijoitus laitokseen maksaa noin kymmen kertaa enemmän kuin avohuolto. Yhden laitosvuoden hinnalla olisi perheelle voinut järjestää yli seitsemän vuotta intensiivistä perhetyötä tai lähes 3000 tuntia kotipalvelua.

Ennaltaehkäisevä lastensuojelu-, vammaispalvelu- ja aikuissosiaalityö ovat osa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistä.

Hyvinvointialueen tulee edistää ja ylläpitää tasapuolisesti niin maaseudulla kuin kaupungeissakin lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden sosiaalista toimintakykyä, turvallisuutta ja osallisuutta.

Katariina Pylsy

kotiseutuneuvos, agronomi

pirkanmaalainen aluevaaliehdokas (Keskusta)