Artikkelit, liikenneturvallisuustoimitus

Ei uusia suojateitä Kauvatsalle – “Toteutusedellytykset eivät täyty”

Ei uusia suojateitä Kauvatsalle – “Toteutusedellytykset eivät täyty”

Suojatie, koululainen, koulumatka
Suojatie tuo turvaa muun muassa koulumatkalle. Kuva: Nina Mönkkönen / Liikenneturva

Kauvatsalle ei toteuteta uusia suojateitä parantamaan liikenneturvallisuutta Lähteenmäen koulutiellä ja Yttiläntiellä. Keskustan ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmät jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa 16. elokuuta 2021 valtuustoaloitteen aiheesta, ja se lähetettiin teknisen- ja ympäristölautakunnan valmisteltavaksi.

Lähteenmäen koulutie ja Yttiläntie ovat Varsinais-Suomen ely-keskuksen hallinnoimia tiealueita. Tekninen osasto lähetti aloitteen edelleen ely-keskukselle, joka vastasi siihen marraskuun lopussa.

Ely-keskuksen mukaan uusia suojateitä harkitaan tarkoin, eikä niitä toteuteta turhaan, jotta ne eivät menetä merkitystään. Niitä ei myöskään rakenneta mäkiin tai tien mutkiin, sillä ne eivät ole turvallisia tienylityspaikkoja.

Vastauksessaan ely-keskus toteaa myös, että suojatien tarve arvioidaan sen potentiaalisten käyttäjien perusteella. Suojatie voidaan merkitä, jos se on osa luonnollista kulkureittiä ja suojatiellä on vähintään 200 jalankulkijaa vuorokaudessa. Suojatie voidaan harkinnan mukaan toteuttaa myös, jos suojatiellä on yli 100 käyttäjää vuorokaudessa, suojatietä käyttää noin 20 koululaista tai vanhusta päivittäin tai suojatiellä on 40-50 työikäistä päivittäin.

”Ehdottamanne suojatien toteutusedellytykset eivät edellä kerrotun mukaisesti täyty, joten emme toteuta uutta suojatietä”, vastauksessa todetaan.

Tekninen- ja ympäristölautakunta esittää maanantaina kokoontuvalle Kokemäen kaupunginhallitukselle, että ely-keskuksen linjauksen mukaisesti suojateiden toteutus Kauvatsalle ei ole mahdollista.

css.php