Uusi menetelmä tulossa osaksi Sastamalan varhaiskasvatusta – “Yhteistä ymmärrystä lapsesta ja arjen sujuvuudesta”

Kuvituskuva Pixabay.

Lapset puheeksi -menetelmästä on tulossa osa Sastamalan varhaiskasvatuksen arkea. Lapset puheeksi -työ on kehitetty tukemaan lasten ja perheiden pärjäävyyttä isoissa tai pienissä arjen muutoksissa tai vaikeuksissa. Menetelmä tukee esimerkiksi lasten koulunkäyntiin liittyvissä tai vanhempien työ- tai terveystilanteeseen liittyvissä muutoksissa tai huolissa.

Satakunnan ammattikorkeakoulussa sosiaalialan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa opiskeleva Sari Viljanen on valmistanut kevään aikana käyttöönottosuunnitelman menetelmän juurruttamiseksi Sastamalan varhaiskasvatukseen, jossa itsekin työskentelee vastuuopettajana.

Tutkimuksellisen kehittämistyön menetelmänä Viljanen käytti implementointia. Kirjallisuudesta hankitun teorian lisäksi tietoa Lapset puheeksi -menetelmästä ja sen käytöstä Viljanen hankki muun muassa haastattelemalla Oulun, Porin ja Huittisten kaupunkien lapsi- ja perhepalveluiden asiantuntijoita sekä tekemällä yhteistyötä Mieli ry:n ja PirSOTE-hankkeen asiantuntijoiden kanssa.

Valmistuneesta suunnitelmasta käy ilmi muun muassa menetelmän käyttöön vaadittava koulutustarve, kustannukset, johdon vastuu, tiedottamisen tärkeys sekä yhteistyön tulos kaupungin varhaiskasvatuksen Lapset puheeksi -menetelmäosaajien kanssa. Menetelmän juurruttaminen ja seuranta jäivät kehittämistyön ulkopuolelle organisaation jatkotyöksi.

Menetelmä on mahdollista ottaa käyttöön, kun varhaiskasvatuksen henkilöstö on käynyt laajamittaisen Lapset puheeksi -koulutuksen.

Varhaiskasvatuksessa Lapset puheeksi -keskustelun avulla luodaan yhteistä ymmärrystä lapsesta ja hänen arkeensa vaikuttavista asioista. Tämän avulla perhe ja varhaiskasvatus voivat yhdessä löytää keinoja arjen sujumiseksi ja tukea lapsen kasvua parhaalla mahdollisella tavalla.

Jätä kommentti