Pelastuslaitos haluaa uuden paloaseman Huittisiin – Tarve isommille tiloille paremmalla paikalla

Satakunnan pelastuslaitoksen selvityksen mukaan sekä Huittisten paloaseman nykyiset tilat että rakennuksen sijainti voisivat olla toiminnan kannalta paremmat.

Satakunnan pelastuslaitos lähestyi Huittisten kaupunkia viime vuonna uuden paloaseman tarveselvityksen tekemisellä.

Tarveselvitystä alettiin tehdä yhteistyöllä pelastuslaitoksen ja kaupungin kanssa, ja valmis tarveselvitys sai Huittisten kaupunginhallituksen siunauksen viime viikolla. Samalla hallitus päätti varata ensi vuodelle määrärahan hankesuunnittelun tekemistä varten.

Uusi paloasema voitaisiin rakentaa Huittisiin joko kaupungin itse tekemänä investointina tai leasingrahoituksella. Kaupunki on jo ilmaissut, että leasing olisi sille vaihtoehtona parempi ja samalla kaupunki haluaisi solmia paloasemalle vuokralaiseksi tulevan hyvinvointialueen kanssa leasing-kauden pituisen vuokrasopimuksen.

Tästä syystä myös hyvinvointialueelta pyydetään lausunto tarveselityksestä ja pyritään selvittämään, onko hyvinvointialueella kiinnostusta sitoutua pitkäaikaiseen vuokrasopimukseen.
Hallitus edellyttää, että lopullinen rahoitusmalli selvitetään ennen hankesuunnitelman hyväksymistä ja investointipäätöksen tekemistä.

Selvityksen mukaan tarvetta isommille tiloille

Tällä hetkellä paloasema toimii Huittisissa Sammussa, Klaavolantiellä.

Rakennusta ei ole alun perin tehty paloasemaksi, vaan se toimi kuljetuskaluston huoltohallina ja säilytystilana. Paloasemaksi rakennus saneerattiin 80-luvun loppupuolella.

Tällä hetkellä paloasemarakennuksessa on noin 1300 bruttoneliötä ja lisäksi samalla tontilla sijaitsee 160 neliön öljyvahingontorjuntavarasto.

Tarveselvityksen mukaan pelastuslaitoksen tuleva tilatarve on lämpimän tilan osalta reilut 1800 neliötä ja kylmän varaston osalta vajaat 400 neliötä.

Huittisten paloasemalla työskentelee tällä hetkellä päivittäin kolmesta yhdeksään henkilöä.
Vuorossa olevien kolmen tai neljän palomiehen lisäksi paloasemalla työskentelevät virkatyöaikaan aluepalopäällikkö, kaksi palomestaria, asemamestari sekä paloesimies.

Lisäksi Kaakkois-Satakunnan toimialueelle valittiin alkukesällä palotarkastaja, jonka ensisijainen työpiste on Huittisten paloasema.

Pelastustoimen palvelutasoa on myös päätetty vahvistaa Huittisissa ympärivuorokautisella paloesimiehellä.
Tämä tarkoittaa, että Huittisten paloasemalla työskentelevien henkilöiden määrä voi tulevaisuudessa nousta 11 työntekijään.

Sahkossa olisi paras paikka

Pelastuslaitoksen selvityksen mukaan pelastustoiminnan kannalta paras paikka uudelle paloasemalle olisi Sahkossa, valtateiden läheisyydessä.

Tämän hetkinen paloaseman sijainti kaupungin riskiruutujen reuna-alueella vaikuttaa hidastavasti hälytysten toimintavalmiusaikaan. Sahkon sijainti olisi kaupungin kaikkiin riskiruutuihin nähden paras.

Kaupunki ei kuitenkaan omista maata Sahkosta, joten kaupungin pitäisi paitsi hankkia alueelta maata, myös asemakaavoittaa alue ja yhteen sovittaa se yleiskaavassa olevien ELY-keskuksen aluevarausten kanssa.
Tämä koituisi kaupungin kustannettavaksi.

Uuden paloaseman rakentamiskustannuksiksi on arvioitu noin 6,6 miljoonaa euroa.
Tarveselvityksen kokonaisaikataulun mukaan uudet tilat otettaisiin käyttöön aikaisintaan vuonna 2025.

Huittisten paloaseman uudet tilat olivat edellisen kerran esillä vuonna 2016, jolloin paloaseman paikaksi suunniteltiin Sahkossa sijaitsevan kauppakeskuskiinteistön yhtä siipeä.
Selvitysten jälkeen todettiin kuitenkin, ettei kyseinen tila soveltunut paloasemakäyttöön.

 

Jätä kommentti