Punkalaidun vähensi päästöjään kolmanneksi eniten – Pirkanmaalla päästöt vähenivät lähes kaikilla sektoreilla

Autot ja pakokaasua. Kuvituskuva: Pixabay.

Punkalaidun vähensi viime vuonna päästöjään Pirkanmaan kunnista kolmanneksi eniten. Tieto käy ilmi Suomen ympäristökeskuksen ennakkolaskelmasta. Eniten päästöjään vähensivät Ruovesi ja Mänttä-Vilppula, kumpikin 7,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Seuraavaksi eniten päästövähennyksiä tehtiin Kangasalla (-7,2) ja Punkalaitumella (-6 prosenttia).

Pirkanmaan kuntien yhteenlasketut ilmastopäästöt vähenivät 2,5 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Asukaskohtaiset päästöt Pirkanmaalla laskivat 3,3 prosenttia eli hieman enemmän kuin kaikissa Suomen kunnissa yhteensä (-3,1).

Suurimmat päästölähteet Pirkanmaalla vuonna 2021 olivat tieliikenne (31,2 %), maatalous (14,3 %) ja kaukolämpö (15,1 %). Tieliikenteen päästöt vähenivät edelleen 2,3 prosenttia vuoden 2020 koronavuoteen verrattuna. Hieman kasvanut tieliikenteen ajosuorite ei siis kasvattanut tieliikenteen päästöjä pandemiaa edeltäneelle tasolle. Tähän ovat syynä muun muassa ajoneuvokannan uusiutuminen, käyttövoimajakauman muutos sekä merkittävimpänä tekijänä polttoaineiden suurempi biokomponenttien osuus.

Maatalouden päästöt vähenivät 3,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Pirkanmaalla kaukolämmön päästöt kasvoivat 1,3 prosenttia. Vaikka päästöt vähenivät lähes kaikilla sektoreilla, hidasti kasvanut lämmitystarve rakennusten lämmityksen päästövähennystahtia.

Suurin yksittäinen päästövähennys välillä 2020–2021 toteutui Pirkanmaalla öljylämmityksen päästöissä (-26,6 %).