Järkevämpiä peltokokonaisuuksia Sastamalan Vaunujokilaaksoon

Traktori
Traktori.

Sastamalassa Vaunujokilaaksossa tilusjärjestely etenee sopuisasti. Peltolohkojen määrä puolittuu ja koko tuplaantuu.

Tilusjärjestely on maanmittaustoimitus. Siinä peltoja yhdistellään isommiksi kokonaisuuksiksi. Tarve on syntynyt vuosikymmenten saatossa, kun maata on hankittu sieltä, mistä sitä on tullut myyntiin. Sen myötä pellot ovat voineet olla hajallaan. Kokonaisuuksien järkevöittäminen vähentää viljelyn kustannuksia ja säästää aikaa.

”Maanomistajat ovat nähneet paljon vaivaa tilakohtaisten suunnitelmien eteen”, kertoo toimitusinsinööri Joel Pulkkinen Maanmittauslaitoksesta.

Vaunujokilaaksossa peltoa vaihtuu noin 90 hehtaaria. Lohkojen koko kasvaa 3,1 hehtaarista 7,4 hehtaariin ja niiden lukumäärä vähenee seitsemästäkymmenestäneljästä kolmeenkymmeneen.

Valitusaika tilusjärjestelystä on päättynyt. Peltolohkojen uusi sijoittelu on vahvistettu.

Alueella on käynnistetty myös peruskuivatushanke. Osa vaihtuvista peltolohkoista salaojitetaan ja lohkojen välisiä ojia putkitetaan. Valtio maksaa puolet kustannuksista.

Viljelijät pääsevät uusille pelloilleen ensi keväänä.