Rantalaidunnukseen sopivia lintuvesiä löytyi Pirkanmaalta yli 300 hehtaaria

Rantalaidunnus
Pirkanmaalla selvitettiin lintuvesiltä rantalaidunnukseen sopivia kohteita. Kuva: Hanna Hakamäki.

Pirkanmaalla selvitettiin lintuvesien rantalaidunnuksen mahdollisuuksia. Yleinen suhtautuminen oli positiivista.

Sopivia kohteita löytyi neljäntoista lintuveden rannoilta noin 320 hehtaaria. Rantalaidunnuksen avulla voidaan hoitaa umpeutuvia rantoja ja parantaa niillä viihtyvien lajien elinympäristöjä.

Potentiaaliseksi osoittautuneilla kohteilla kartoitettiin karjatilojen kiinnostusta ryhtyä sopimuslaiduntajiksi. Myös maastotyövaiheen yhteydessä tavattiin monia paikallisia asukkaita ja maanomistajia. Yleinen suhtautuminen rantalaidunnukseen oli positiivista.