Pirkanmaalla etsitään ennallistettavia pienvesiä, kohteiden luonnontila heikentynyt

Pienvesi, pienvedet, pohjavesi, oja
Pohjavettä purkautuu ojaan, jonka mutkittelu on alkanut luontaisesti palautumaan kaatuneiden puiden ja lähdesammalien muodostamien mättäiden avulla. Kuva: Miia Mäkilouko / Pirkanmaan ELY-keskus.

Pienvesien luonnontilaa ja ennallistamistarpeita selvitetään Pirkanmaalla.

ELY-keskus kartoitti viime vuonna 110 kohdetta. Niistä lähteitä oli 78, puroja 27 ja noroja viisi. Nämä sijoittuivat kahdellekymmenelle paikkakunnalle ympäri maakunnan.

”Kohteiksi on valittu lähtötietojen ja karttatarkastelun perusteella ensisijaisesti puroja ja lähteitä, joista on tietopuutteita tai jotka voisivat hyötyä ennallistamistoimista. Lisäksi on tarkistettu maastossa joitain lähteiden kansalaishavainnointikampanjan kautta nousseita kohteita”, kertoo projektisuunnittelija Miia Mäkilouko Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Lähes joka paikassa luonnontila on ollut jossain määrin heikentynyt. Pienvesiä uhkaavat maankäytön paineet, hakkuut, ojitukset, ruoppaus ja vedenotto.

Ennallistamistoimenpiteitä tehtiin yhdessä kohteessa ja suunnittelua kolmessa. Sopivien ennallistamiskohteiden etsintä on jatkuvasti käynnissä. Kohteiksi sopivat monenlaiset pienvedet.

”Helmi-elinympäristöohjelman puitteissa tehtävät pienvesien ennallistamistoimet ovat maanomistajalle ilmaisia ja perustuvat vapaaehtoisuuteen. Ennallistamistoimilla pyritään ensisijaisesti parantamaan kohteen ekologiaa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi lähteen vesitalouteen heikentävästi vaikuttavien ojien täyttämistä tai peratun purouoman kiveämistä”, kertoo Miia Mäki-Louko.

Ennallistamiseen sopivasta kohteesta voi ottaa yhteyttä Pirkanmaan ELY-keskukseen.